Årsredovisning

Del 1 av årsredovisningarna omfattar den sammanställda redovisningen samt Norrköpings kommun gemensamt samt en uppföljning av övergripande mål för verksamheten. Del 2 innehåller redovisningarna för de kommunala nämnderna.

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019 - del 1PDF (pdf, 8.1 MB)

Årsredovisning 2019 - del 2PDF (pdf, 6.3 MB)

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 - del 1PDF (pdf, 3.7 MB)

Årsredovisning 2018 - del 2PDF (pdf, 6.4 MB)

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 - del 1PDF (pdf, 3.7 MB)

Årsredovisning 2017 - del 2PDF (pdf, 2.9 MB)

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 - del 1PDF (pdf, 6.9 MB)

Årsredovisning 2016 - del 2PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 - del 1PDF (pdf, 3.5 MB)

Årsredovisning 2015 - del 2PDF (pdf, 1.1 MB)

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 - del 1PDF (pdf, 3 MB)

Årsredovisning 2014 - del 2PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 - del 1PDF (pdf, 4.1 MB)

Årsredovisning 2013 - del 2PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 - del 1PDF (pdf, 3.2 MB)

Årsredovisning 2012 - del 2PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011 - del 1PDF (pdf, 3.1 MB)

Årsredovisning 2011 - del 2PDF (pdf, 1.1 MB)

Del 3 för åren 2008-2010 innehåller uppföljning av nämndernas mål i uppdragsplanerna.

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010 - del 1PDF (pdf, 4.2 MB)

Årsredovisning 2010 - del 2PDF (pdf, 1.3 MB)

Årsredovisning 2010 - del 3PDF (pdf, 483.9 kB)

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009 - del 1PDF (pdf, 2.1 MB)

Årsredovisning 2009 - del 2PDF (pdf, 1 MB)

Årsredovisning 2009 - del 3PDF (pdf, 422.1 kB)

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008 - del 1PDF (pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2008 - del 2PDF (pdf, 1015.7 kB)

Årsredovisning 2008 - del 3PDF (pdf, 402.2 kB)

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 - del 1PDF (pdf, 1.9 MB)

Årsredovisning 2007 - del 2PDF (pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 - del 1PDF (pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2006 - del 2PDF (pdf, 838.1 kB)

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 - del 1PDF (pdf, 1.6 MB)

Årsredovisning 2005 - del 2PDF (pdf, 669.3 kB)

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004 - del 1PDF (pdf, 1.3 MB)

Årsredovisning 2004 - del 2PDF (pdf, 970 kB)

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 - del 1PDF (pdf, 1 MB)

Årsredovisning 2003 - del 2PDF (pdf, 467.9 kB)

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002 - del 1PDF (pdf, 2 MB)

Årsredovisning 2002 - del 2PDF (pdf, 716.1 kB)

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2001 - del 1PDF (pdf, 2.7 MB)

Årsredovisning 2001 - del 2PDF (pdf, 674.6 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping