Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Kommunala bolagens ekonomi

Norrköpings kommuns bolagskoncern visar återigen ett positivt resultat. Koncernens ekonomiska ställning har stärkts under året. Tillgångarna har, jämfört med föregående år, ökat med 4 procent. Bruttoinvesteringar ligger kvar på en hög nivå och den expansiva trenden som Norrköpings kommun är inne i fortsätter.

Koncernens ekonomi, i miljoner kronor

Nyckeltal koncernen
Nyckeltal per verksamhetsområde

Budget

I Norrköpings kommuns budget finns ett avsnitt om bolagskoncernen. Nedan finns en mer detaljerad budget för Norrköpings kommuns bolagskoncern.

Budget 2023 och plan 2024-2027 Norrköping Rådhus AB Pdf, 572.9 kB.

Årsredovisning Norrköpings kommun

Årsredovisning