Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2021-09-17

Datum för sammanträde: 2021-09-27

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-09-17

Tas ner: 2021-10-09

Datum för sammanträde: 2021-09-16

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 262, 263

Anslaget: 2021-09-16

Tas ner: 2021-10-08

Datum för sammanträde: 2021-09-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 107, 112

Anslaget: 2021-09-16

Tas ner: 2021-10-08

Datum för sammanträde: 2021-09-16

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 86, 88, 92

Anslaget: 2021-09-16

Tas ner: 2021-10-08

Datum för sammanträde: 2021-08-19

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 73 - 83

Anslaget: 2021-09-16

Tas ner: 2021-10-08

Datum för sammanträde: 2021-09-15

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 121

Anslaget: 2021-09-15

Tas ner: 2021-10-07

Datum för sammanträde: 2021-09-15

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 86

Anslaget: 2021-09-15

Tas ner: 2021-10-07

Datum för sammanträde: 2021-09-15

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 111-112

Anslaget: 2021-09-15

Tas ner: 2021-10-08

Datum för sammanträde: 2021-09-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 121, 125, 126

Anslaget: 2021-09-15

Tas ner: 2021-10-08

Datum för sammanträde: 2021-09-14

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §82

Anslaget: 2021-09-15

Tas ner: 2021-10-07

Datum för sammanträde: 2021-09-14

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 137,145, 148, 156 och 158 omedelbar justering

Anslaget: 2021-09-14

Tas ner: 2021-10-07

Datum för sammanträde: 2021-09-06

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 355 - 375

Anslaget: 2021-09-10

Tas ner: 2021-10-05

Datum för sammanträde: 2021-09-03

Organ/nämnd: Digitaliseringsutskottet

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 13-16

Anslaget: 2021-09-09

Tas ner: 2021-10-02

Datum för sammanträde: 2021-09-01

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 50 -63, 66-67 och 69

Anslaget: 2021-09-08

Tas ner: 2021-09-30

Datum för sammanträde: 2021-08-25

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 569-577

Anslaget: 2021-09-08

Tas ner: 2021-09-30

Datum för sammanträde: 2021-09-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 578-582

Anslaget: 2021-09-07

Tas ner: 2021-09-29

Datum för sammanträde: 2021-09-01

Organ/nämnd: Utbildningsnämndens lokalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 9-13

Anslaget: 2021-09-07

Tas ner: 2021-09-30

Datum för sammanträde: 2021-08-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 119 - 132, 135 - 137

Anslaget: 2021-09-07

Tas ner: 2021-09-29

Datum för sammanträde: 2021-08-27

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 95-115

Anslaget: 2021-09-02

Tas ner: 2021-09-25

Datum för sammanträde: 2021-09-01

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 64-65 samt § 68

Anslaget: 2021-09-01

Tas ner: 2021-09-23

Datum för sammanträde: 2021-09-01

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 65-82

Anslaget: 2021-09-01

Tas ner: 2021-09-23

Datum för sammanträde: 2021-09-01

Organ/nämnd: Socialnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 7

Anslaget: 2021-09-01

Tas ner: 2021-09-24

Datum för sammanträde: 2021-08-23

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 330 - 354

Anslaget: 2021-09-01

Tas ner: 2021-09-23

Datum för sammanträde: 2021-08-18

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 95, 97-105

Anslaget: 2021-09-01

Tas ner: 2021-09-23

Datum för sammanträde: 2021-08-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 228-260

Anslaget: 2021-08-31

Tas ner: 2021-09-23

Datum för sammanträde: 2021-08-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 133, § 134

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2021-09-15

Tas ner: 2021-10-12

Skepparen 1, Saltängen

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2021-09-10

Tas ner: 2021-10-01

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2021-09-10

Tas ner: 2021-12-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-07

Tas ner: 2021-09-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2021-08-23

Tas ner: 2021-11-23

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-07-07

Tas ner: 2021-10-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-06-24

Tas ner: 2021-09-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-06-23

Tas ner: 2021-09-23

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-06-21

Tas ner: 2021-09-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-01-04

Tas ner: 2021-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping