Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-10-08

Datum för sammanträde: 2020-10-19

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-10-28

Tas ner: 2020-11-20

Datum för sammanträde: 2020-10-15

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 105-108, 110-117

Anslaget: 2020-10-28

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-28

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 90-102

Anslaget: 2020-10-28

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 122-125,128-135

Anslaget: 2020-10-28

Tas ner: 2020-11-21

Datum för sammanträde: 2020-10-19

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 172 - 181, 183 - 185

Anslaget: 2020-10-28

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-16

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 136-142, 144-147

Anslaget: 2020-10-26

Tas ner: 2020-11-18

Datum för sammanträde: 2020-10-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 80 - 92

Anslaget: 2020-10-26

Tas ner: 2020-11-21

Datum för sammanträde: 2020-10-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 137-144, 146-154

Anslaget: 2020-10-22

Tas ner: 2020-11-12

Datum för sammanträde: 2020-10-13

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 201-222 exkl. § 202 omedelbar justering

Anslaget: 2020-10-22

Tas ner: 2020-11-13

Datum för sammanträde: 2020-10-21

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 97

Anslaget: 2020-10-21

Tas ner: 2020-11-13

Datum för sammanträde: 2020-10-14

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 133-151

Anslaget: 2020-10-21

Tas ner: 2020-11-12

Datum för sammanträde: 2020-10-21

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 211, 216

Anslaget: 2020-10-21

Tas ner: 2020-11-12

Datum för sammanträde: 2020-10-14

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 104-106, 108-119, 121-122

Anslaget: 2020-10-20

Tas ner: 2020-11-12

Datum för sammanträde: 2020-10-19

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 182

Anslaget: 2020-10-19

Tas ner: 2020-11-10

Datum för sammanträde: 2020-10-19

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 646 - 648

Anslaget: 2020-10-19

Tas ner: 2020-11-09

Datum för sammanträde: 2020-10-12

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 68-75

Anslaget: 2020-10-19

Tas ner: 2020-11-03

Datum för sammanträde: 2020-10-16

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 143

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-09

Datum för sammanträde: 2020-10-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 126,127

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-08

Datum för sammanträde: 2020-10-15

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 109

Anslaget: 2020-10-15

Tas ner: 2020-11-09

Datum för sammanträde: 2020-10-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 84

Anslaget: 2020-10-15

Tas ner: 2020-11-09

Datum för sammanträde: 2020-10-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 145

Anslaget: 2020-10-14

Tas ner: 2020-11-05

Datum för sammanträde: 2020-10-14

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 107, 120

Anslaget: 2020-10-14

Tas ner: 2020-11-04

Datum för sammanträde: 2020-10-13

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 202 omedelbar justering

Anslaget: 2020-10-08

Tas ner: 2020-10-30

Datum för sammanträde: 2020-10-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 449 - 476

Anslaget: 2020-10-07

Tas ner: 2020-10-29

Datum för sammanträde: 2020-10-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 606

Anslaget: 2020-10-07

Tas ner: 2020-10-30

Datum för sammanträde: 2020-09-24

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 12-18

Anslaget: 2020-10-06

Tas ner: 2020-10-29

Datum för sammanträde: 2020-09-25

Organ/nämnd: Digitaliseringsutskottet

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 10 - 16

Anslaget: 2020-04-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2020-10-15

Tas ner: 2020-11-16

Himmelstadlund 1:1 (bryggor), Himmelstalund

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2020-10-22

Tas ner: 2020-11-12

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-16

Tas ner: 2020-11-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-13

Tas ner: 2020-11-04

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-13

Tas ner: 2020-11-04

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-12

Tas ner: 2020-11-03

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2020-10-20

Tas ner: 2021-01-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-12

Tas ner: 2021-01-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-09

Tas ner: 2021-01-08

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-10-06

Tas ner: 2020-10-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-10-02

Tas ner: 2020-01-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-18

Tas ner: 2020-12-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-12-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-09-04

Tas ner: 2020-12-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-31

Tas ner: 2020-11-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-28

Tas ner: 2020-11-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-17

Tas ner: 2020-11-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Anslaget: 2020-08-13

Tas ner: 2020-11-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-05

Tas ner: 2020-11-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-08-05

Tas ner: 2020-11-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping