Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2021-04-15

Datum för sammanträde: 2021-04-26

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-04-16

Tas ner: 2021-05-09

Datum för sammanträde: 2021-04-15

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 41, § 45

Anslaget: 2021-04-16

Tas ner: 2021-05-10

Datum för sammanträde: 2021-04-15

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 44, 46

Anslaget: 2021-04-15

Tas ner: 2021-05-07

Datum för sammanträde: 2021-04-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 38, 39

Anslaget: 2021-04-15

Tas ner: 2021-05-07

Datum för sammanträde: 2021-04-14

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 109 Omedelbar justering

Anslaget: 2021-04-15

Tas ner: 2021-05-07

Datum för sammanträde: 2021-04-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 68

Anslaget: 2021-04-15

Tas ner: 2021-05-07

Datum för sammanträde: 2021-04-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 61, 62

Anslaget: 2021-04-15

Tas ner: 2021-05-07

Datum för sammanträde: 2021-04-13

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 65 omedelbar justering

Anslaget: 2021-04-14

Tas ner: 2021-05-06

Datum för sammanträde: 2021-04-14

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 47

Anslaget: 2021-04-14

Tas ner: 2021-05-06

Datum för sammanträde: 2021-04-14

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 44

Anslaget: 2021-04-13

Tas ner: 2021-05-06

Datum för sammanträde: 2021-04-12

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 216, 217

Anslaget: 2021-04-13

Tas ner: 2021-04-22

Datum för sammanträde: 2021-03-25

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 18-27

Anslaget: 2021-04-07

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2021-04-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 209 - 210

Anslaget: 2021-04-07

Tas ner: 2021-04-29

Datum för sammanträde: 2021-03-24

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 192 - 208

Anslaget: 2021-04-07

Tas ner: 2021-04-29

Datum för sammanträde: 2021-04-07

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 8-22

Anslaget: 2021-04-02

Tas ner: 2021-04-25

Datum för sammanträde: 2021-03-22

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 170

Anslaget: 2021-04-02

Tas ner: 2021-04-25

Datum för sammanträde: 2021-03-29

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 32 - 33, 35 - 49, 52 - 54

Anslaget: 2021-04-01

Tas ner: 2021-04-26

Datum för sammanträde: 2021-03-18

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 33-36, 42-44, 47-56

Anslaget: 2021-04-01

Tas ner: 2021-04-22

Datum för sammanträde: 2021-03-18

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 15-36, 39-41

Anslaget: 2021-04-01

Tas ner: 2021-04-26

Datum för sammanträde: 2021-03-22

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 171

Anslaget: 2021-04-01

Tas ner: 2021-04-26

Datum för sammanträde: 2021-03-30

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 171 - 206

Anslaget: 2021-03-31

Tas ner: 2021-04-22

Datum för sammanträde: 2021-03-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 31, 33-39, 41, 43-45

Anslaget: 2021-03-31

Tas ner: 2021-04-22

Datum för sammanträde: 2021-03-17

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 69-107 exkl. §§ 70, 71, 73, 76 och 77 omedelbar justering

Anslaget: 2021-03-30

Tas ner: 2021-04-22

Datum för sammanträde: 2021-03-29

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 34, 50, 51

Anslaget: 2021-03-30

Tas ner: 2021-04-21

Datum för sammanträde: 2021-03-18

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 35-50

Anslaget: 2021-03-29

Tas ner: 2021-04-20

Datum för sammanträde: 2021-03-18

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 21 - 32

Anslaget: 2021-03-26

Tas ner: 2021-04-19

Datum för sammanträde: 2021-03-18

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 21-22, 24-33, 36-38

Anslaget: 2020-04-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2021-04-09

Tas ner: 2021-04-30

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-03-30

Tas ner: 2021-04-21

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-03-30

Tas ner: 2021-04-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2021-04-16

Tas ner: 2021-05-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2021-04-14

Tas ner: 2021-07-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-04-01

Tas ner: 2021-04-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2021-03-29

Tas ner: 2021-06-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-02-18

Tas ner: 2021-05-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-02-16

Tas ner: 2021-05-16

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-02-06

Tas ner: 2021-05-06

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-01-21

Tas ner: 2021-04-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-01-04

Tas ner: 2021-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping