Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2021-01-14

Datum för sammanträde: 2021-01-25

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-01-26

Tas ner: 2021-02-18

Datum för sammanträde: 2021-01-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 8 - 9

Anslaget: 2021-01-25

Tas ner: 2021-02-17

Datum för sammanträde: 2021-01-11

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 1 - 24

Anslaget: 2021-01-21

Tas ner: 2021-02-11

Datum för sammanträde: 2021-01-20

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 1-9

Anslaget: 2021-01-21

Tas ner: 2021-02-12

Datum för sammanträde: 2021-01-21

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 4

Anslaget: 2021-01-20

Tas ner: 2021-02-11

Datum för sammanträde: 2021-01-20

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 11, 12

Anslaget: 2021-01-20

Tas ner: 2021-02-11

Datum för sammanträde: 2021-01-20

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 7-8

Anslaget: 2021-01-13

Tas ner: 2021-02-05

Datum för sammanträde: 2020-12-16

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 164-180

Anslaget: 2021-01-13

Tas ner: 2021-02-04

Datum för sammanträde: 2021-01-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1 - 3

Anslaget: 2021-01-13

Tas ner: 2021-02-04

Datum för sammanträde: 2021-01-13

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 1-7

Anslaget: 2020-04-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2021-01-21

Tas ner: 2021-04-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-01-15

Tas ner: 2021-02-08

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-01-12

Tas ner: 2021-02-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2021-01-04

Tas ner: 2021-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2020-12-17

Tas ner: 2021-02-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping