Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-12-01

Tas ner: 2021-12-23

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 130,132-133,135-152

Anslaget: 2021-12-01

Tas ner: 2021-12-23

Datum för sammanträde: 2021-12-01

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 100-108

Anslaget: 2021-12-01

Tas ner: 2021-12-23

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 140-142, 144-145, 147-153

Anslaget: 2021-11-30

Tas ner: 2021-12-22

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 117-124, 126, 128-129, 131-133

Anslaget: 2021-11-30

Tas ner: 2021-12-23

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 314-342

Anslaget: 2021-11-30

Tas ner: 2021-12-22

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 158-165, 167, 170-176

Anslaget: 2021-11-30

Tas ner: 2021-12-23

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 468-482, 485-498

Anslaget: 2021-11-30

Tas ner: 2021-12-23

Datum för sammanträde: 2021-11-29

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 175-179

Anslaget: 2021-11-30

Tas ner: 2021-12-14

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 106-111, 114-119

Anslaget: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-17

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 132-134, 137-146

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-10

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 125, 127, 130

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-16

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 195-217 exkl. 196 och 206 omedelbar justering

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-24

Organ/nämnd: $protokoll.organ

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 780 - 785

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-10

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 745 - 778

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 122, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 133 och 134

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-22

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 483, 484

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-12

Organ/nämnd: Digitaliseringsutskottet

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 17-21

Anslaget: 2021-11-19

Tas ner: 2021-12-14

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 112,113

Anslaget: 2021-11-19

Tas ner: 2021-12-13

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 143, 146

Anslaget: 2021-11-18

Tas ner: 2021-12-10

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 779

Anslaget: 2021-11-18

Tas ner: 2021-12-13

Datum för sammanträde: 2021-11-18

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 166, 168-169

Anslaget: 2021-11-18

Tas ner: 2021-12-10

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 315 omedelbar justering

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-09

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 135-136

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-09

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 131, 134

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-09

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 124, 127, 129, 132

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2021-12-08

Datum för sammanträde: 2021-11-16

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 196 och 206 omedelbar justering

Anslaget: 2021-11-16

Tas ner: 2021-12-09

Datum för sammanträde: 2021-11-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 444 - 452, 456 - 467

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-30

Getå 1:2, Kvillinge

Kungörelse

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-30

Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17, Kneippen

Kungörelse

Anslaget: 2021-10-15

Tas ner: 2022-10-15

Rosen, Gamla staden

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2021-11-23

Tas ner: 2021-12-16

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2021-11-17

Tas ner: 2022-01-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-11-02

Tas ner: 2022-02-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-11-01

Tas ner: 2022-02-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-10-11

Tas ner: 2022-01-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-30

Tas ner: 2021-12-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-30

Tas ner: 2021-12-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-27

Tas ner: 2021-12-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-09-10

Tas ner: 2021-12-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2021-01-04

Tas ner: 2021-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping