Riktlinjer

Riktlinjer beskriver hur något ska göras. Det vanliga är att beslut om riktlinjer tas i tjänstemannaorganisationen men det finns även riktlinjer som har beslutats av nämnd.

Det finns många riktlinjer i kommunen och de är grupperade ämnesvis.

Administration

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering

Dokument- och ärendehantering Pdf, 99.9 kB. (Pdf, 99.9 kB)

Digital arkivering Pdf, 97.7 kB. (Pdf, 97.7 kB)

Skrivhandledning Pdf, 717.2 kB. (Pdf, 717.2 kB)

Språkliga riktlinjer Pdf, 82.9 kB. (Pdf, 82.9 kB)

Ärendehandbok Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Riktlinje för kommunens kostverksamhet

Kostverksamhet Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Ekonomi- och finansverksamhet

Fordringsbevakning Pdf, 45.6 kB. (Pdf, 45.6 kB)

Attestreglemente och tillämpning av reglementet Pdf, 54 kB. (Pdf, 54 kB)

Borgenspolicy Pdf, 55.8 kB. (Pdf, 55.8 kB)

Finansinstruktion för internbanken Pdf, 663.8 kB. (Pdf, 663.8 kB)

Finansinstruktion för kommunens nämnder Pdf, 324.3 kB. (Pdf, 324.3 kB)

Finansinstruktion för majoritetsägda bolag Pdf, 356.4 kB. (Pdf, 356.4 kB)

Policy avseende betalningar av leverantörsfakturor Pdf, 58.1 kB. (Pdf, 58.1 kB)

Mottagande av donationer Pdf, 36.2 kB. (Pdf, 36.2 kB)

Behörighet att ingå avtal Pdf, 45.5 kB. (Pdf, 45.5 kB)

Hantering av kommunens sociala investeringsfond Pdf, 106.3 kB. (Pdf, 106.3 kB)

Kommunkoncernens finansverksamhet Pdf, 474.5 kB. (Pdf, 474.5 kB)

Placeringsriktlinje för långsiktig medelsförvaltning Pdf, 434.5 kB. (Pdf, 434.5 kB)

Upphandling och inköp Pdf, 177.1 kB. (Pdf, 177.1 kB)

Direktupphandling Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

Giftfritt byggande
Pdf, 478.6 kB.
(Pdf, 478.6 kB)Komplettering till Riktlinje för upphandling och inköp inom området miljöhänsyn och byggvaror

Tjänsteresor Pdf, 104 kB. (Pdf, 104 kB)

Fonden för forskning och utveckling Pdf, 250.7 kB. (Pdf, 250.7 kB)

Ansökan om medel ur Fonden för forskning och utveckling Pdf, 144 kB. (Pdf, 144 kB)

Beredningsgruppens arbete i Fonden för forskning och utveckling Pdf, 223.1 kB. (Pdf, 223.1 kB)

Beslut avseende Fonden för forskning och utveckling Pdf, 28.8 kB. (Pdf, 28.8 kB)

Ekonomistyrning Pdf, 43.2 kB. (Pdf, 43.2 kB)

Intern styrning och kontroll Pdf, 338.8 kB. (Pdf, 338.8 kB)

Intern styrning och kontroll Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Pdf, 150 kB. (Pdf, 150 kB)

Kort som betalningsmedel i Norrköpings kommunkoncern Pdf, 153.4 kB. (Pdf, 153.4 kB)

Avtal eller bidrag? Vägledande dokument om avtal och bidrag med föreningar och organisationer Pdf, 136.3 kB. (Pdf, 136.3 kB)

Placeringsriktlinje för investeringsfonden Pdf, 256.2 kB. (Pdf, 256.2 kB)

Kommunstyrelsens bidragsbestämmelser för uppdragsbidrag Pdf, 198.4 kB. (Pdf, 198.4 kB)

Avskrivning av materiell anläggningstillgång Pdf, 297.4 kB. (Pdf, 297.4 kB)

Internationellt
Omsorg

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Överförmyndarenheten

Utbildning

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet Pdf, 162.8 kB. (Pdf, 162.8 kB)

Arbetskläder i förskola och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 80.6 kB. (Pdf, 80.6 kB)

Avgifter vid skolaktiviteter i grund- och gymnasieskolan Pdf, 63.8 kB. (Pdf, 63.8 kB)

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg Pdf, 538.4 kB. (Pdf, 538.4 kB)

Godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorg- familjedaghem Pdf, 183.9 kB. (Pdf, 183.9 kB)

Godkännande av och bidrag till fristående förskolor Pdf, 264.4 kB. (Pdf, 264.4 kB)

Hantering av skyddade personuppgifter i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning Pdf, 333.6 kB. (Pdf, 333.6 kB)

Handlingsplan för barn med skyddad identitet, förskola Pdf, 432.2 kB. (Pdf, 432.2 kB)

Handlingsplan för barn med skyddad identitet, grundskola Pdf, 464.2 kB. (Pdf, 464.2 kB)

Handlingsplan för elever med skyddad identitet, gymnasium/vuxenutbildning/sfi Pdf, 10 MB. (Pdf, 10 MB)

Handläggning av skolskjuts, elevresor och kommunal service Pdf, 994.6 kB. (Pdf, 994.6 kB)

Kost och måltider i förskola och skola Pdf, 902.9 kB. (Pdf, 902.9 kB)

Kommunens arbete med saknade barn Pdf, 322.1 kB. (Pdf, 322.1 kB)

Lärarlönelyftet 2016 Pdf, 196 kB. (Pdf, 196 kB)

Misstanke om missbruk eller kriminellt beteende för barn och unga mellan 10-20 år

Politisk information i Norrköpings kommunala skolor Pdf, 112.5 kB. (Pdf, 112.5 kB)

Norrköpings kommuns förskolor Pdf, 246.6 kB. (Pdf, 246.6 kB)

Fritidshem 6-9 år och 10-12 årsverksamhet Pdf, 458.4 kB. (Pdf, 458.4 kB)

Likvärdig förskoleklass Pdf, 185.2 kB. (Pdf, 185.2 kB)

Kriterier för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola årskurs 7 Pdf, 238.6 kB. (Pdf, 238.6 kB)

Sponsring och mottagande av gåvor i skolan och förskolan Pdf, 53.2 kB. (Pdf, 53.2 kB)

Studier vid utlandssvensk gymnasieskola Pdf, 32.3 kB. (Pdf, 32.3 kB)

Tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd Pdf, 149.1 kB. (Pdf, 149.1 kB)

Överklagan av beslut fattat inom utbildningsväsendet Pdf, 149.5 kB. (Pdf, 149.5 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping