Riktlinjer

Riktlinjer beskriver hur något ska göras. Det vanliga är att beslut om riktlinjer tas i tjänstemannaorganisationen men det finns även riktlinjer som har beslutats av nämnd.

Det finns många riktlinjer i kommunen och de är grupperade ämnesvis.

Administration

Riktlinjer för hur kommunen kommunicerar

Kommunikation inom Norrköpings kommunPDF (pdf, 1.6 MB)

Användning av sociala medierPDF (pdf, 68.5 kB)

Personaltidningen StrömvirvelnPDF (pdf, 109.7 kB)

SkrivhandledningPDF (pdf, 717.2 kB)

Språkliga riktlinjerPDF (pdf, 82.9 kB)

SynpunktshanteringPDF (pdf, 104.9 kB)

Styrande dokumentPDF (pdf, 350.6 kB)

TelefonanvändningPDF (pdf, 12.4 kB)

E-post och gruppkommunikationPDF (pdf, 495.1 kB)

Namn- och reklamrättigheter för kommunala anläggningarPDF (pdf, 33.5 kB)

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering

Dokument- och ärendehanteringPDF (pdf, 99.9 kB)

Digital arkiveringPDF (pdf, 97.7 kB)

SkrivhandledningPDF (pdf, 717.2 kB)

Språkliga riktlinjerPDF (pdf, 82.9 kB)

ÄrendehandbokPDF (pdf, 1.1 MB)

Riktlinje för kommunens kostverksamhet

KostverksamhetPDF (pdf, 1.9 MB)

Övrigt

Studentstaden NorrköpingPDF (pdf, 199.7 kB)

Ekonomi- och finansverksamhet

FordringsbevakningPDF (pdf, 45.6 kB)

Attestreglemente och tillämpning av reglementetPDF (pdf, 54 kB)

BorgenspolicyPDF (pdf, 55.8 kB)

Finansinstruktion för internbankenPDF (pdf, 663.8 kB)

Finansinstruktion för kommunens nämnderPDF (pdf, 324.3 kB)

Finansinstruktion för majoritetsägda bolagPDF (pdf, 356.4 kB)

Policy avseende betalningar av leverantörsfakturorPDF (pdf, 58.1 kB)

Mottagande av donationerPDF (pdf, 36.2 kB)

Behörighet att ingå avtalPDF (pdf, 45.5 kB)

Hantering av kommunens sociala investeringsfondPDF (pdf, 106.3 kB)

Kommunkoncernens finansverksamhetPDF (pdf, 474.5 kB)

Placeringsriktlinje för långsiktig medelsförvaltningPDF (pdf, 434.5 kB)

Lämna verksamhetslokalerPDF (pdf, 59 kB)

Upphandling och inköpPDF (pdf, 177.1 kB)

DirektupphandlingPDF (pdf, 2.6 MB)

Giftfritt byggande
PDF
(pdf, 478.6 kB)Komplettering till Riktlinje för upphandling och inköp inom området miljöhänsyn och byggvaror

TjänsteresorPDF (pdf, 104 kB)

Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 250.7 kB)

Ansökan om medel ur Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 144 kB)

Beredningsgruppens arbete i Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 223.1 kB)

Beslut avseende Fonden för forskning och utvecklingPDF (pdf, 28.8 kB)

EkonomistyrningPDF (pdf, 43.2 kB)

Intern styrning och kontrollPDF (pdf, 338.8 kB)

Intern styrning och kontroll Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncernPDF (pdf, 150 kB)

Kort som betalningsmedel i Norrköpings kommunkoncernPDF (pdf, 153.4 kB)

Avtal eller bidrag? Vägledande dokument om avtal och bidrag med föreningar och organisationerPDF (pdf, 136.3 kB)

Placeringsriktlinje för investeringsfondenPDF (pdf, 256.2 kB)

Kommunstyrelsens bidragsbestämmelser för uppdragsbidragPDF (pdf, 198.4 kB)

Avskrivning av materiell anläggningstillgångPDF (pdf, 297.4 kB)

Internationellt

Internationellt arbetePDF (pdf, 193.1 kB)

Omsorg

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Överförmyndarenheten

Personal

LönebildningPDF (pdf, 37.3 kB)

RekryteringPDF (pdf, 500.8 kB)

Rutin vid rekrytering

Chef i Norrköpings kommunPDF (pdf, 4.5 MB)

Kriterier för individuell lönesättningPDF (pdf, 466.5 kB)

Samverkan i Norrköpings kommun
PDF
(pdf, 1.3 MB)Avtal mellan Norrköpings kommun och samtliga arbetstagarorganisationer.

TjänsteresorPDF (pdf, 104 kB)

Trafiksäkerhet för medarbetare i tjänstenPDF (pdf, 347.5 kB)

BisysslorPDF (pdf, 34.4 kB)

Personalföreträdare i nämnderWord (word, 1 MB)

RehabiliteringPDF (pdf, 334.7 kB)

Rutin - att leda med individuell lönPDF (pdf, 40.8 kB)

KompetensförsörjningPDF (pdf, 643.6 kB)

Pension och omställningWord (word, 3 MB)

ArbetsmiljöPDF (pdf, 1.2 MB)

Lika rättigheter och möjligheterPDF (pdf, 300.4 kB)

Utbildning

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhetPDF (pdf, 162.8 kB)

Arbetskläder i förskola och annan pedagogisk verksamhetPDF (pdf, 80.6 kB)

Avgifter vid skolaktiviteter i grund- och gymnasieskolanPDF (pdf, 63.8 kB)

Bidrag till enskild pedagogisk omsorgPDF (pdf, 538.4 kB)

Godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorg- familjedaghemPDF (pdf, 183.9 kB)

Godkännande av och bidrag till fristående förskolorPDF (pdf, 264.4 kB)

Hantering av skyddade personuppgifter i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningPDF (pdf, 333.6 kB)

Handlingsplan för barn med skyddad identitet, förskolaPDF (pdf, 432.2 kB)

Handlingsplan för barn med skyddad identitet, grundskolaPDF (pdf, 464.2 kB)

Handlingsplan för elever med skyddad identitet, gymnasium/vuxenutbildning/sfiPDF (pdf, 10 MB)

Handläggning av skolskjuts, elevresor och kommunal servicePDF (pdf, 994.6 kB)

KostverksamhetPDF (pdf, 1.9 MB)

Kommunens arbete med saknade barnPDF (pdf, 322.1 kB)

Lärarlönelyftet 2016PDF (pdf, 196 kB)

Misstanke om missbruk eller kriminellt beteende för barn och unga mellan 10-20 år

Politisk information i Norrköpings kommunala skolorPDF (pdf, 112.5 kB)

Förskolan och annan pedagogisk verksamhetPDF (pdf, 391.8 kB)

Fritidshem 6-9 år och 10-12 årsverksamhetPDF (pdf, 458.4 kB)

Likvärdig förskoleklassPDF (pdf, 185.2 kB)

Kriterier för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola årskurs 7PDF (pdf, 1.1 MB)

Sponsring och mottagande av gåvor i skolan och förskolanPDF (pdf, 53.2 kB)

Studier vid utlandssvensk gymnasieskolaPDF (pdf, 32.3 kB)

Tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stödPDF (pdf, 149.1 kB)

Överklagan av beslut fattat inom utbildningsväsendetPDF (pdf, 149.5 kB)

Kultur- och fritidsverksamhet
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping