Sök bygglov

Översikt - Steg 4 av 5

4. Exempel på bygglovavgift

Vi har räknat på ett bygglov för en villa inom detaljplan utan avvikelser. Planavgiften ingår oftast i tomtpriset. Men i vissa fall tar samhällsbyggnadskontoret ut en planavgift i samband med bygglovsärendet.

Exempel på bygglovsavgift:

Åtgärder

Avgift 2021

Bygglovsavgift inklusive startbesked

34 668 kronor

Planavgift* tillkommer i vissa fall

57 120 kronor (maxtaxa för enbostadshus år 2021)

*Planavgiften varierar med vad som prövas i bygglovet.

Även andra avgifter tillkommer till exempel nybyggnadskarta, utstakning, anslutning av vatten och avlopp eller tillstånd till enskilt avlopp.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Högt tryck på bygglov

Just nu är det många som söker bygglov. Det innebär att handläggningen av din ansökan kan ta lite längre tid än vanligt. Handläggningstiden för byggärenden är inom 10 veckor enligt lag. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du vill påbörja ditt byggprojekt. När vi har tagit emot din ansökan och ditt ärende har fördelats till en handläggare kommer vi att kontakta dig. Det sker under tiden vi handlägger ditt ärende och via den e-postadress du lämnat i ansökan.

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.