Alkoholservering

Översikt - Steg 1 av 4

1. Ansök om serveringstillstånd

Det krävs tillstånd från kommunen för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning. Här gör du din ansökan:

Ansök om serveringstillstånd via e-tjänst eller blankett

Kontakta gärna livsmedelsenhetens alkoholinspektörer om du har några frågor om hur du ansöker.

Kontakta miljö och hälsa

Målsättningen är att beslut om stadigvarande serveringstillstånd ska meddelas inom två månader.

Kommunen får ta ut en årlig avgift för sin verksamhet.

Under hela 2021 kostar det inte någonting för dig som företagare att ansöka om serveringstillstånd.

Riktlinje för serveringstillstånd
I riktlinjen kan du läsa vilka krav som ställs på en verksamhet för att få ett serveringstillstånd och vad som krävs av en verksamhet som har ett serveringstillstånd. I riktlinjen framgår både alkohollagstiftningens krav och vilka lokala anpassningar som behöver uppfyllas för att få ett serveringstillstånd i Norrköpings kommun.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.