Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för dig som är mellan 13 och 21 år och har en funktionsnedsättning.

Efter skoltid, på lov och studiedagar har du möjlighet att vara på en fritidsgård, på samma sätt som man är på fritidshem när man är yngre.

Korttidstillsyn är en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Broschyr om korttidstillsynPDF (pdf, 493.3 kB)

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

Du ansöker om korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare. Är du över 15 år kan du själv ansöka (föräldrar kan ansöka för ungdomar upp till 18 år).

Ansök med blankett

Fritidsgårdar som erbjuder korttidstillsyn:

Kontakt