Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät. Det innebär att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda innan ekonomiskt bistånd eventuellt kan beviljas.

Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst utan baseras på att du också gör vad du kan för att nå egen försörjning under tiden du får ekonomiskt bistånd.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Ansökan om ekonomiskt bistånd görs enkelt och smidigt via vår e-tjänst som finns på Mina Sidor på www.norrkoping.se.

I e-tjänsten kan du:

 • Se när du får en eventuell utbetalning.
 • Läsa om ditt beslut och bedömningen för beslut.
 • Följa ditt ärende från ansökan till beslut.
 • Bifoga handlingar direkt i e-tjänsten. Det går bra att fotografera handlingarna med mobilkamera eller bifoga dokument direkt från din dator. 
 • Ansöka när som helst på dygnet.

Ansök via e-tjänsten

Ansök via ansökningsblankett

Skriv ut en ansökningsblankett i pappersform och lämna till oss personligen eller skicka den med posten. Om du inte kan skriva ut själv kan du hämta blanketten på Tegelängsgatan 19 A eller ringa 011- 15 00 00.

Blankett - ansökan om ekonomiskt bistånd (för utskrift)PDF (pdf, 1.1 MB)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånds e-tjänst
 • Hur ansöker jag via e-tjänsten?

För att använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till en dator, mobiltelefon eller surfplatta samt e-legitimation, som till exempel ett Bank-ID.

 1. 1. Använd din dator, läsplatta eller mobil.
 2. 2. Gå in på Mina sidor
 3. 3. Logga in med bank-ID och fyll i ansökan

 4. Vem kontaktar jag om jag har frågor om min ansökan?
  Om du har frågor om din ansökan kan du ta kontakt med Kontaktcenter eller din handläggare på ekonomiskt bistånd.
 • Telefonnummer till Kontaktcenter: 011- 15 00 00
 • Uppgifter till din handläggare hittar du i e-tjänsten.
 • När får jag reda på nästa utbetalning?
  När beslutet är taget om en eventuell utbetalning kommer du få ett meddelande via sms eller mejl. Sedan kan du logga in i e-tjänsten och läsa om ditt beslut.

 • Kan jag lämna in fakturor efter att ansökan är inskickad?
  Nej, du kan inte ladda upp fakturor efter att ansökan är inskickad. Om du undrar något om en sen faktura tar du kontakt med din handläggare för mer information.

 • Hur skickar jag in underlag? Kan man logga in på telefonen och ladda upp direkt via mobilen?
  Ja, du kan ladda upp dina underlag direkt via mobilen genom att fota av och ladda upp direkt i e-tjänsten.

 • Kan jag lämna in mina underlag på annat sätt än i e-tjänsten?
  Om du ansöker via e-tjänsten ska du lämna in dina underlag via vår
 • e-tjänst. Om du ansöker via blankett lämnar du in dina underlag i receptionen, eller brevlådan utanför, på Tegelängsgatan 19 A.

 • Jag missade att skicka in ett underlag. Hur gör jag för att komplettera min ansökan när jag redan skickat in den?
  Det går inte att ladda upp dokument i efterhand när du väl skickat in din ansökan. Ta kontakt med din handläggare för mer information.

 • Kan man ta en printscreen på sina handlingar och skicka in?
  Ja, det kan du göra. Dock tillåter inte alla banker att ta en printscreen i sin app så det kan variera mellan banker.


 • När kan jag söka för nästa period?
  Den 10:e varje månad.

 • Det står att jag fått en komplettering, hur skickar jag in den?

 • 1. Logga in i e-tjänsten
  2. Skicka in dina kompletteringar genom att till exempel fota med din mobiltelefon och ladda upp direkt i e-tjänsten.

 • Jag har inte fått utbetalt allt jag sökt för. Var kan jag hitta information om beslutet?
  I e-tjänsten kan du läsa ditt beslut och bedömningen för beslut. När du har fått ett beslut får du ett meddelande om detta.

Här hittar du information om ditt beslut:

1. Logga in i e-tjänsten
2. Klicka på Ekonomiskt bistånd under Senaste händelser

 • Måste jag ansöka via e-tjänsten?

Nej, det måste du inte. E-tjänsten finns till för att underlätta ansökningsprocessen för dig. Du kan ansöka när som helst på dygnet och följa ditt ärende direkt via din dator, läsplatta eller mobil.

Kan jag ansöka om ekonomiskt bistånd om jag är studerande?

Som studerande ska du kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till dig som är studerande.

Vad händer efter ansökan?

När du skickat in en ansökan om ekonomiskt bistånd så gör en handläggare en utredning. Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen.

Biståndet ska räcka till rimliga kostnader för:

 • mat
 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hemförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och tv-avgift

Se bidragsfördelningen för riksnormen


Om du har behov kan du även få hjälp med:

 • mediciner och läkarvård enligt recept och högkostnadskort
 • tandvård
 • hemutrustning
 • spädbarnsutrustning
 • glasögon
 • barnomsorg- och hemtjänstavgifter

Beräkna om du kan få ekonomiskt bistånd på socialstyrelsen.se

Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Är du arbetssökande så ska du:

 • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.
 • Söka alla arbeten som du har möjlighet att utföra, även utanför det yrkesområde som du har utbildning inom eller erfarenhet ifrån.
 • Redovisa din planering med arbetsförmedlingen.

I första hand så ska du söka de ersättningar som du kan. De kan exempelvis vara:

 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • bostadsbidrag
 • underhållsstöd
 • barnbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd

Krav på att delta i arbetsmarknadsinsats
Du måste visa att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det gör du genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsinsatser som du blir erbjuden.

Jobb och praktik för dig med ekonomiskt bistånd

Oriktiga uppgifter
Lämnar du oriktiga uppgifter, eller utelämnar uppgifter, i din ansökan så kan det leda till en utredning av misstänkt bidragsbrott. En sådan utredning kan resultera i en polisanmälan, åtal eller återkrav. Känner du dig osäker på hur du ska fylla i din ansökan kan du vända dig till oss, eller till den handläggare du har kontakt med.

Du är även skyldig att meddela om din ekonomiska situation förändras. Det kan vara ändrade inkomster, ändrade familjeförhållanden eller något annat som kan påverka storleken på ditt ekonomiska bistånd.

Hantering av uppgifter
Genom att du skriver under din ansökan medger du att dina personuppgifter registreras och behandlas i arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets datasystem. Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personal hos oss har tystnadsplikt.

Sjukdom
Vid sjukdom ska du ha ett aktuellt medicinskt underlag där sjukperioden och din arbetsförmåga finns beskrivet.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Norrköpings kommun har riktlinjer för hur ansökan om ekonomiskt bistånd ska utredas.

Här kan du läsa riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer ekonomiskt biståndPDF (pdf, 1.1 MB)

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det och skicka din överklagan till oss. Det gäller alla beslut som har fattats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen Du överklagar skriftligt och skickar in din överklagan senast tre veckor efter att du fick ditt beslut.

Så här överklagar du:

 • Beskriv vilket beslut du vill överklaga och ange datum för beslutet. Förklara varför du tycker beslutet är fel och varför du borde få ett annat beslut. Skicka även med eventuella underlag om du har något skriftligt som styrker din överklagan.
 • Underteckna överklagan med ditt namn, personnummer och adress.
 • Skicka sedan in din överklagan med post till: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, ekonomiskt bistånd, 601 81 Norrköping.

Vad händer med min överklagan?

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret går igenom din överklagan och eventuella underlag och bedömer om beslutet ska ändras. Oavsett om beslutet ändras eller inte skickas din överklagan tillsammans med ett eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten som prövar ditt ärende en gång till.

Du får besked via brev vad som händer med din överklagan. Förvaltningsrätten skickar ny information till dig om deras beslut. Information hur processen går till finns på Förvaltningsrättens webbsida,

www.domstol.se

Kontakt
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Besöksadress
Tegelängsgatan 19 A

Postadress
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Ekonomiskt bistånd
601 81 Norrköping

Besökstider:
Måndag - torsdag: 10.00-16.00 Fredag: 10.00-15.30. Röd dag: Stängt. Dag innan röd dag: 10.00-14.00

Telefontider:
Måndag - fredag: 08:00-16:00