Förmyndare

Översikt - Steg 3 av 12

3. Kontrollerad förvaltning

Huvudregeln är att förmyndarna bestämmer hur den underåriges tillgångar ska användas och placeras. Det finns dock förhållanden som begränsar förmyndares fria förvaltning. Det kan exempelvis handla om att den underåriga äger fast egendom, eller andra tillgångar med villkor om överförmyndarkontroll såsom försäkringsutbetalningar, eller arv. Även värdet på den underåriges tillgångar är avgörande.

När det totala värdet på tillgångarna överstiger 8 prisbasbelopp gäller kontrollerad förvaltning. Det innebär att förmyndarna är redovisningsskyldiga för sin förvaltning, samt att överförmyndarnämndens samtycke krävs för vissa placeringar av den underåriges tillgångar, exempelvis vid placering i aktier.

Kontakt