Alkohol och andra droger

Alkohol, narkotika och dopingmedel är exempel på olika sorters droger som du kan bli beroende av. Det är svårt att veta exakt vad som är att dricka för mycket alkohol men om drickandet gör att du får problem eller mår dåligt kan det vara ett risk- eller missbruk. Många former av narkotika är olagliga eftersom de är farliga att använda och beroendeframkallande. Det finns också droger som inte är olagliga, men som kan vara minst lika farliga.

Om du känner att du har eller håller på att få problem med alkohol eller droger finns det bra hjälp att få. Det går att bli av med alkohol- eller drogproblem.

Om du har någon i din närhet, till exempel i familjen, som dricker för mycket eller använder droger kan det påverka ditt liv och dina känslor. Det är viktigt att veta att det aldrig är ditt fel och att det finns bra hjälp för dig.

Moa-mottagningen

Moa-mottagningen är till för dig som är under 26 år och som har frågor eller problem som rör alkohol och droger.

Föräldrar som behöver råd eller stöd kring sitt barn kan också vända sig hit.

Det går alltid att kontakta oss, även anonymt.

Moa-mottagningen

Elevhälsan

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet.

Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på din skolas hemsida. Du kan också kontakta Centrala barn- och elevhälsan via mail här:

Skicka e-post

Elevhälsan

Stödgrupper för barn och unga

Balder är en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket. Till Balder kan man komma direkt, utan ett beslut av socialkontoret.

Balder - För dig som som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket

Rådgivning och stöd

Socialkontorets utförarverksamhet erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer.

Barn- och ungdomsverksamhetens utförardelar når du måndagar kl. 15:00-16:00 och torsdagar 8:30-9:30 på telefonnummer: 011-15 20 00

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping