Barnets röst

Hur ska barn komma till tals i socialtjänstens utredningar? I Norrköping används en metod som kallas Norrköpingsmodellen. Boken Barnets röst beskriver metoden, men framför allt resan mellan att tro sig veta till att bättre förstå hur man bäst kan intervjua barn för att synliggöra deras röster i socialtjänstens utredningar om barns livsvillkor eller vilja.

Boken kan beställas genom länken nedan.

Utbildning

Socialkontoret i Norrköping utbildar alla barn- och ungdomsutredare i kommunen. Vi erbjuder även andra kommuner utbildning i barnsamtal enligt Norrköpingsmodellen.

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar med utredningar av barn och ungdomar, som vill lära sig mer om att samtala med barn och/eller som vill få ett tydligare barnperspektiv i sina utredningar.

Utbildningen ges i första hand i Norrköping, omfattar tre heldagar och innehåller:

  • Teoretisk genomgång av modellens utgångspunkter
  • Träning av frågeteknik genom rollspel och spegling
  • Handledning av barnsamtal

Utbildning erbjuds andra kommuner cirka en gång per år, på vårterminen, och har ett begränsat antal platser.

Nästa utbildningstillfälle är den 20-21 september samt den 9 november 2018.

Läs mer om utbildningenPDF (pdf, 382.6 kB)

Anmäl dig här

Kontakt

Besöksadress:
Socialkontoret
Guldringen 50

Maria Harryson
011-15 21 43

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter