Anmäl om barn som far illa

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret. Det kan du göra via kontaktcenter på telefon: 011-15 00 00 eller via
e-tjänsten.

En orosanmälan som kommer in till socialkontorets mottagning via e-tjänsten hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag.

Våra kontorstider är:

 • Måndag–torsdag klockan 8.00-17.00, fredag klockan 8.00-16.00 (juni, juli och augusti, måndag-fredag klockan 8.00-16.00)
 • Dag före röd dag klockan 8.00-14.00
 • Helgdagar: Stängt

Om ett barn är i akut fara och det är fara för liv, ska du omedelbart ringa polisen på telefonnummer 112.

Om det är brådskande ska du ringa till socialkontoret på telefonnummer 011-15 00 00 eller socialjour (utanför kontorstid) på telefonnummer 011-15 22 83.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialkontoret, utan att namnge familjen.

Du har som privatperson rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan leda informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

För dig som arbetar med barn

Du är skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn i ditt yrke. Det räcker med att du misstänker att barnet far illa för att du ska anmäla.

Du får inte vara anonym om du anmäler i din yrkesroll. Du kan alltid ringa och rådgöra med socialkontoret innan du anmäler.

Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Gör din anmälan via e-tjänsten på Mina sidor

Eller skicka in ifylld blankett till: socialkontoret@norrkoping.se
Blanketten hittar du på länken till e-tjänsten ovan.

En skriftlig anmälan kan också skickas per post till: Norrköpings kommun, Socialkontoret, 601 81 Norrköping.

Vägledning: Att anmäla oro för barnPDF (pdf, 372.2 kB)

Frågor och svar om e-tjänsten
 • Hur länge finns anmälan kvar i Mina sidor?
  • Efter att mottagningen tagit emot ärendet så får anmälaren ett meddelande att ärendet har registrerats. Efter det så gallras ärendet bort efter 72 timmar.
  •  
 • Går det att skriva ut min anmälan?
  • Ja, antingen skriver man ut kvittensen man får i sin webbläsare direkt när man skickat in ärendet eller också hittar man sin anmälan under Mina sidor och kan ta upp ärendet igen den vägen. Detta kan endast göras innan de 72 timmarna är passerade. Sen kan man inte längre skriva ut sin anmälan.
 •  
 • Om jag är osäker - vart ringer jag för att rådfråga?
  • Via 011-15 00 00 kan nu alla, ringa in till kontaktcenter som vidarebefordrar samtalen till mottagningen.
 •  
 • Är det säkert ur sekretessynpunkt?
  • Det är rent tekniskt säkert att skicka in din anmälan via e-tjänsterna. Tänk på att utomstående kan ta del av innehållet i Mina sidor, om du har din webbläsare öppen och du är inloggad på Mina sidor, så länge anmälan finns kvar där.
 •  
 • Syns mina privata uppgifter i anmälan? (för yrkesverksamma)
  • Nej, dina privata uppgifter är dolda för Norrköpings kommun även om du loggar in med din privata e-legitimation. Det enda som syns är de uppgifter du lämnar in i din anmälan.
 •  
 • Jag vill inte använda e-tjänsten – hur gör jag anmälan då?
  • Du kan som tidigare använda blanketten, mejla in eller ringa in din anmälan. E-tjänsten är bara en ytterligare väg som du kan använda för att anmäla oro.
 •  
 • Vad händer efter att jag har skickat in min anmälan?
  • Den registreras av socialkontoret och då görs en skyddsbedömning och en första bedömning om barnets hjälpbehov. Syftet med en förhandsbedömning är att avgöra om en utredning ska inledas eller ej.
Kontakt
Mottagningen
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enheten eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00