Mottagningsenheten

Mottagningsenheten är en skolenhet för nyanlända barn och ungdomar i årskurs 1 till 9.


Syftet med vistelsen hos oss är att eleven får börja lära sig det svenska språket och få information om hur svensk skola och samhället i övrigt fungerar. Dessutom ska elevens tidigare skolkunskaper från ursprungslandet kartläggas. Eleverna går på Mottagningsenheten som längst i 8 veckor innan de börjar på sin hemskola.

Vår vision

Alla är lika viktiga och alla får vara med.

På Mottagningsenheten ska alla elever känna trygghet under hela skoldagen. Vi jobbar för att alla ska känna sig inkluderade och ha möjlighet att ta till sig undervisningen utifrån sina egna förutsättningar. Alla ska känna sig sedda och respekterade. Våra olikheter är en tillgång för oss på skolan som vi använder oss av i arbetet. Tiden på Mottagningsenheten ska kännas meningsfull för eleverna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2019PDF (pdf, 593.7 kB)

Kontakt

Beskrivning: Mottagningsenheten är en skolenhet för nyanlända barn och ungdomar i årskurs 1 till 9.

Antal elever: 61

Avdelningar: 0

Enhetschef:
Agneta Jonsson
011-15 30 64

Administratör:
Marie-Louise Cederblad
011-15 19 06

Skolsköterska
Maria Hjulström Mourad
072-599 13 29

Anne-Marie Astlind
073-853 15 35

Vaktmästare, IT-ansvarig
Jan Bergström
011-15 18 17

Kurator
Emelie Bau
011-15 17 17

Arbetslag 1-6M
072-529 40 52

Arbetslag 4-9M
072-598 67 56
och
072-599 13 03

Hitta till Mottagningsskolan