Kommunala förskolor

Med hjälp av sökfunktionen kan du hitta kommunala förskolor som riktat in sig på de områden som intresserar dig eller ditt barn. Du kan söka efter förskolornas beskrivning, namn, eller stadsdel.

 • Albäcken

  011-15 65 71

  Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap, eget kök

 • Armbandet

  011-152 766

  Drömmen om det goda, barnmassage, barnqigong, yoga

 • Berget

  072-583 69 84
 • Berlocken

  073-853 15 87

  Eget kök, miljö, hälsa

 • Bitbocken

 • Björkbacken

  011-15 22 60

  Närliggande skog, språk, rörelse

 • Björnbäret

  072-584 55 79

  Tema, naturvetenskap, teknik, språk, matematik

 • Borgen

  011-15 32 00
 • Båten

  011-15 24 95

  Projektinriktat arbetssätt, medforskande pedagoger och självständiga barn

 • De Geers förskola

  011-15 17 12
 • Diamanten

  011-15 39 50

  Meningsfull, Trygghet, Kunskap, Fantasi och Framtidstro

 • Domarringen

  011-15 25 50

  Demokrati, ICDP-utbildade pedagoger och värdegrundad enhet. Vi arbetar i projekt där pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt förhållningssätt.

 • Ekbackens förskola

  011-15 7744
 • Enbäret

  072-529 41 20

  Temaarbete, språk, naturvetenskap, teknik och matematik

 • Flagglinan

  072- 7484920
 • Focken

  011-15 24 94

  Stor gård, undersökande arbetssätt

 • Fridtunatäppan

  011-15 24 96

  Nära till grönområde, ljusa lokaler, eget kök, pedagogisk dokumentation

 • Fröbelgården

  011-15 78 99

  Eget kök, grön förskola, Reggio Emilias filosofi, Vygotskijs pedagogik, Qualiscertifierade

 • Fyrby

  no extens

  Förskolan öppnar upp den 12 januari 2022, men redan nu kan du söka till förskolan.

 • Fågelsången

  Projektinriktat arbetssätt, tydlig värdegrund, alla barns lärande och ”fiffiga kompisar”

 • Galaxen

  073-853 15 62

  Utomhusmiljö

 • Giraffen

  011-15 63 63

  Reggio Emilia, matematik, naturvetenskap, lekens betydelse, värdegrund, natur

 • Gitarren

  Delaktighet och inflytande

 • Gullvivan

  011-15 25 14

  Reggio Emilia-inspirerad, projektinriktat arbetssätt, utforskande, värdegrund

 • Hantverkaren

  072- 574 71 26
 • Hasselgården

  011-15 68 88
 • Hatten

  072-574 71 31
 • Hultet

 • Hultstugan

  011-15 53 23

  Sång, dans, rörelse, färg, form, teknik, matematik, skog

 • Humpegård

  011-15 64 01

  Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap, eget kök

 • Hyacinten

  011-15 39 28

  Specialkompetens, sång, rörelse, teckenkommunikation

 • Hyllan

 • Igelkotten

  072-597 41 90
 • Isjakten

  011-15 39 86

  Nära till skog/vatten, teman, sång, musik, drama, rytmik, rörelse

 • Jollen

  Vatten, skog, byggrum, ateljé

 • Jursla

  011-15 63 28

  Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap, eget kök

 • Kaffebacken

  072-597 41 86
 • Kastanjegården

  Grön flagg-förskola, miljöspanare, lek, kreativitet, lustfyllt lärande, eget kök

 • Klingsta

  011-15 15 14

  Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap

 • Kompassen

  011-15 38 61
 • Kopparkypen

  011-15 77 63

  Demokrati, ICDP-utbildade pedagoger och värdegrundad enhet. Vi arbetar i projekt där pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt förhållningssätt.

 • Kuddby

  011-15 31 03

  Lek och lärande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, föräldrars delaktighet och inflytande och samverkan med förskoleklass

 • Kvarntorpet

  011-15 66 31

  Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap, nära till skog och vatten

 • Kättinge

  011-15 63 59

  Lekande, levande och lärande förskola. Möten för lärande.

 • Kättsätter

  011-15 27 93

  Drömmen om det goda, barnmassage, barnqigong, yoga

 • Körsbäret

  072-724 89 35
 • Lagerlunda

  011-15 14 05

  Projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation

 • Lindgårdens förskola

  011-15 24 19
 • Lokatten

  072-748 49 24
 • Lövkojan

  Reggio Emilia-inspirerad, projektinriktat arbetssätt, utforskande, värdegrund

 • Majgården

  Projektinriktat arbetssätt, tydlig värdegrund, alla barns lärande och ”fiffiga kompisar”

 • Mariagården

  Hållbar utveckling, miljöspanare, lek, kreativitet, lustfyllt lärande

 • Moagården

  0725-970151

  Kunskap, lärande, delaktighet

 • Murklan

  Temaarbete, språk, naturvetenskap, teknik och matematik

 • Musköten

  Hållbar utveckling, lek, kreativitet, lustfyllt lärande

 • Målgränd

  072-597 41 82
 • Månstenen

 • Nektarinen

  011-15 24 00

  Grön förskola, Reggio Emilias filosofi, Vygotskijs pedagogik, språkutveckling, matematik, Qualiscertifierade

 • Nyckelpigan

 • Pandan

  011-155 324

  Utforskande och inspirerande skogstomt, skapande, S.M.A.R.T-mat

 • Plysaren

  011-15 24 06

  Grön förskola, Reggio Emilias filosofi, Vygotskijs pedagogik, språkutveckling, matematik, Qualiscertifierade

 • Prisman

  0725-986800

  Pedagogisk dokumentation, avslappning

 • Regnbågen

  011-15 24 20

  Projektinriktat och utforskande arbetssätt, två stora grönskande gårdar

 • Riddarbacken

  Projektarbete, naturkunskap och teknik, matematik, språk, pedagogisk dokumentation, lärpärm, hållbar utveckling, framtidstro, projektinriktat arbetssätt, värdegrundad förskola.

 • Ringblomman

  011-15 28 58

  Reggio Emilia-inspirerad, projektinriktat arbetssätt, utforskande, värdegrund

 • Ripan

  011-15 68 82

  Vrinneviskogen, inspirerande miljö, språkutveckling, personalutveckling, Community Designed Education, sång, matematik

 • Rönnbäret

  072-529 41 23

  Temaarbete, språk, naturvetenskap, teknik, matematik, eget kök, egen kokerska

 • Sadelmakaren

  011-15 23 69

  Allergianpassad, egen kokerska, skog, tema, rörelse, sång, musik, matematik

 • Silverdansen

  Språk, trygghet, naturvetenskap, matematik

 • Simonstorp

  011-15 65 72

  Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap, skog, sjö

 • Skatten

 • Skogsgläntan

  011-15 79 00

  Lärande genom språk, natur, lek och samspel.

 • Slätmon

  011-15 54 60

  Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, nära till skog

 • Smultronet

  011-15 25 04

  Projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation

 • Solbacken

  Hållbar framtid, naturvetenskap, teknik, likabehandling, språk och kommunikation, utvecklingspedagog, eget kök, hållbar utveckling, framtidstro, projektinriktat arbetssätt, värdegrundad förskola.

 • Solgläntan

  011-15 24 13

  Projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation

 • Solrosen

  011-15 77 69

  Projektinriktat arbetssätt, kunskap, hållbar utveckling, eget kök.

 • Solstenen

  Språk, naturvetenskap, teknik, matematik, eget kök

 • Stationsgärdet

  011-15 62 12

  Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap, eget kök, grön förskola

 • Strandgården

  072-748 49 26
 • Svanen

  011-15 25 58

  Tänkande lärande förskola, Estetik och kreativitet, Demokrati och mångfald

 • Säterdal

  011-15 54 61

  Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, nära till skog

 • Söderhavet

  011-15 24 40
 • Sörgården

  Trygghet, utevistelse och hållbarhet

 • Taborsberg

  15 19 93

  Eget kök, nyrenoverade lokaler

 • Tallbacken

  Projektarbete, naturkunskap och teknik, matematik, språk, pedagogisk dokumentation, lärpärm, hållbar utveckling, framtidstro, projektinriktat arbetssätt, värdegrundad förskola.

 • Tallgården

  072-748 49 28
 • Tingsbröten

  011-15 54 63

  Utomhuspedagogik, matematik, språk, Reggio Emilia inspirerat arbetssätt, S.M.A.R.T-mat

 • Tintomara

  011-15 68 86

  Skog, eget kök, teknik, matematik, S.M.A.R.T- mat

 • Torshag

  011-15 60 24

  Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap, eget kök

 • Trombonen

  011-15 2300

  Barnsyn, miljö, eget kök, kunskapssökande, erfarenhetsutbyte

 • Tuppen

  072- 574 71 27
 • Utsikten

  011-15 12 33

  Naturområden, kreativitet, konstruktion, skapande, natur, teknik, eget kök, Reggio Emilia-inspiration, naturvetenskap

 • Valthornet

  011-15 27 73

  Barnsyn, miljö, kunskapssökande, erfarenhetsutbyte, språk, matematik, nyrenoverad utegård

 • Vattentornet

  011-15 63 66
 • Villa Eken

  011-15 25 12

  Projektinriktat arbetssätt, kunskap, hållbar utveckling.

 • Vimpeln

  Projektinriktat arbetssätt, tydlig värdegrund, alla barns lärande och ”fiffiga kompisar”

 • Vånga Förskola

  0122-301 12

  Skog, nyrenoverat, utevistelse

 • Växthuset

  072-598 66 34

 • Äppellunden

 • Äpplet

  072-724 89 35

  Tema hållbar utveckling, projektinriktad undervisning, språk- och kunskapsutveckling

 • Önnemo

  011-15 18 35

  Lekande, levande och lärande förskola. Möten för lärande.

 • Önskeringen

  072-235 46 86

  Våra visionsord: Meningsfullhet, Trygghet, Kunskap, Fantasi och Framtidstro

 • Önskestjärnan

  011-15 23 70

  Mångkulturell, självständighetsutveckling, skog, tema, matematik, rörelse, sång, dans, musik, personalutveckling

 • Örtagården

Sökningen resulterade inte i några träffar.