Norrköpings fond för riktade insatser

Norrköpings kommun har också en fond, Norrköpings fond för riktade insatser, för ekonomiskt stöd till integrationsfrämjande insatser samt insatser med anledning av coronakrisens efterverkningar

Norrköpings fond för riktade insatser