Styrande dokument som riktar sig till allmänheten

Enligt 8 kap 13 § i kommunallagen (2017:725) ska kommunala föreskrifter som riktar sig till allmänheten finnas samlade och listade på en särskild sida på kommunens webbplats. Här finns de i alfabetisk ordning.

Om du föredrar att se dem ordnade efter ämnesområde finns de även på webbsidorna Taxor och avgifter respektive Allmänna föreskrifter.

Allmänna handlingar - Beskrivning av kommunstyrelsens allmänna handlingarPDF (pdf, 506.1 kB)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommunPDF (pdf, 4.2 MB)

Allmänna föreskrifter för avfallshanteringen i Norrköpings kommunPDF (pdf, 788.5 kB)

Avfall - Avgifter och regler för avfall

BygglovstaxaPDF (pdf, 824.7 kB)

Bårrumstransporter - TaxaPDF (pdf, 332.6 kB)

Gångbanerenhållning - Allmän föreskrift om gångbanerenhållningPDF (pdf, 190.6 kB)

Hälsoskydd - Lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa eller miljön inom Norrköpings kommunPDF (pdf, 173.5 kB)

Kopiering - Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingarPDF (pdf, 425.6 kB)

Kopiering - Avgift för kopiering av digitala tekniska arkivets handlingarPDF (pdf, 347.1 kB)

Kulturskolan - AvgiftPDF (pdf, 382 kB)

Livsmedel - Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdetPDF (pdf, 741.6 kB)

LSS - Avgifter inom LSS-verksamhetenPDF (pdf, 703.4 kB)

Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvårdPDF (pdf, 48.6 kB)

Parkering - Föreskrift för kommunal parkeringsövervakningPDF (pdf, 36.4 kB)

ParkeringsavgifterPDF (pdf, 123.1 kB)

Plantaxa inklusive kart- och mättaxaPDF (pdf, 1.4 MB)

Markupplåtelse på allmän platsmarkPDF (pdf, 15.4 MB)

Prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt spellagenPDF (pdf, 1.6 MB)

Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdetPDF (pdf, 1005.4 kB)

Skydd mot olyckor samt brandfarliga och explosiva varor - Avgifter inom ramen för Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor

Stadsarkivets avgifter vid utlämnande av allmänna handlingarPDF (pdf, 225 kB)

Sotning - Avgifter för och information om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll

Torghandel - Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF (pdf, 18.9 kB)

TorgavgifterPDF (pdf, 68.3 kB)

Vatten och avlopp - Avgifter för vatten- och avloppsverksamheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping