Nationella minoriteter

Riksdagen har beslutat om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Politiken utgår från Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, som Sverige har anslutit sig till.

De fem nationella minoriteterna och språken är:

  • judar (jiddish)
  • romer (romani chib)
  • samer (samiska)
  • sverigefinnar (finska)
  • tornedalingar (meänkieli).

Alla fem minoriteter har funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott här sedan 1600-talet och romer sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och sverigefinnar har funnits i Sverige sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var under mer än sexhundra år, fram till 1809, ett och samma land.

Sedan början av 2010 har kommuner kunnat ansluta sig till förvaltningsområdet för samiska, meänkieli och finska, detta som en del i regeringens minoritetspolitiska strategi för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.

Finskt förvaltningsområde

Romer

Riktlinjer för nationella minoriteter i Norrköpings kommunPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping