Revisionsplan

Revisorernas planering sammanställs i en revisionsplan och grundar sig på en riskbedömning som genomförts tillsammans med de sakkunniga på revisionskontoret.

Revisionsplan 2021PDF (pdf, 750.9 kB)

Revisionsplan 2020PDF (pdf, 603.5 kB)

Revisionsplan 2019PDF (pdf, 240.6 kB)

Revisionsplan 2018PDF (pdf, 223.5 kB)

Revisionsplan 2017PDF (pdf, 266.3 kB)

Revisionsplan 2016PDF (pdf, 280.3 kB)

Revisionsplan 2015PDF (pdf, 3.2 MB)

Revisionsplan 2014PDF (pdf, 631.8 kB)

Revisionsplan 2013PDF (pdf, 503.7 kB)

Revisionsplan 2012PDF (pdf, 6.9 MB)

Kontakt
Revisionskontoret

Dalsgatan 14

Övrig info:
Fax: 011-15 17 90