Ägardirektiv och bolagsordningar Norrköpings kommunala bolag

Norrköpings kommun styr de kommunala bolagen bland annat via den lagreglerade och obligatoriska bolagsordningen. Varje bolag har en egen bolagsordning som beskriver bolagets verksamhet.

I ägardirektivet tydliggör ägaren, Norrköpings kommun, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Kommunfullmäktige fastställer, utöver bolagsordningen, ägardirektiv för de flesta av de kommunala bolagen. Bolagsordningen och ägardirektivet bör läsas parallellt.

Moderbolaget Norrköpings Rådhus AB

Kontakt
Drottninggatan 7-9
602 24 Norrköping
011-15 00 00

Ägardirektiv och bolagsordningar

Bolagsordning Norrköping Rådhus ABPDF (pdf, 161.5 kB)

Norrköping Rådhus AB - ägardirektivPDF (pdf, 72.6 kB)

Hyresbostäder i Norrköping AB

Norrköpings största bostadsföretag med uppdrag att trygga den framtida bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla bostäder samt utveckla bostadsområden och stadsdelar.

www.hyresbostader.se

Kontakt
S:t Persgatan 78-80
602 33 Norrköping
Tel: 011 - 21 16 00
info@hyresbostader.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Hyresbostäder i Norrköping AB - bolagsordningPDF (pdf, 174.6 kB)

Hyresbostäder i Norrköping AB - ägardirektivPDF (pdf, 277.6 kB)

Studentbo i Norrköping AB - bolagsordningPDF (pdf, 83 kB)

Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB - bolagsordningPDF (pdf, 82.6 kB)

Bo Teknik i Norrköping AB - bolagsordningPDF (pdf, 83.4 kB)

Strömvillan AB - bolagsordningPDF (pdf, 82.2 kB)

Enspännaren i Norrköping AB - bolagsordningPDF (pdf, 82.5 kB)

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Förvaltar och utvecklar Norrköpings förskolor, skolor, vårdboenden och mötesarenor. Här ska vi skapa förutsättningar för fler hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som uppmuntrar till kreativitet, trivsel och liv.

www.norrevo.se

Kontakt
Norrevo Fastigheter AB
601 81 Norrköping

Besöksadress
Norra promenaden 100

011-21 09 90
info@norrevo.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Norrevo Fastigheter AB - bolagsordningPDF (pdf, 124.6 kB)

Norrköping Norrevo Fastigheter AB - ägardirektiv PDF (pdf, 345.6 kB)

Näringslivsfastigheter i Norrköping AB - bolagsordningPDF (pdf, 105.8 kB)

Blåmart Fastighetsutveckling AB - bolagsordningPDF (pdf, 15.4 kB)

Nodra AB

Tidigare Norrköping Vatten och Avfall AB heter nu Nodra AB. Bolaget ansvarar för att hushåll och företag i kommunen har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas samt för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall. Bolaget bygger även bredband via fiber i Norrköpings kommun.

www.nodra.se

Kontakt
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping
011-15 36 00
kundservice@nodra.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Nodra AB - bolagsordningPDF (pdf, 682.5 kB)

Nodra AB - ägardirektivPDF (pdf, 361.8 kB)

Nodra AB - kommunens övergripande målPDF (pdf, 55.9 kB)

Norrköpings Hamn AB

Bedriver och utvecklar hamn-, stuveri- och terminalverksamhet samt verkar för att Norrköping och dess region ska fortsätta att utvecklas som transport- och logistikcentrum.

www.nhs.se

Kontakt
Oceangatan 21
602 38 Norrköping
011-25 06 00
info@nhs.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköpings hamn - bolagsordningPDF (pdf, 251 kB)

Norrköpings hamn - ägardirektivPDF (pdf, 359.2 kB)

Norrköping Airport AB

Driver och utvecklar Norrköpings flygplats som erbjuder ett komplett utbud av charter-, reguljär- och fraktflyg.

www.norrkopingflygplats.se

Kontakt
Norrköping flygplats
603 61 Norrköping
011-15 37 10
info@norrkopingflygplats.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Airport AB - bolagsordningPDF (pdf, 248 kB)

Norrköping Airport AB - ägardirektivPDF (pdf, 315.7 kB)

Norrköping Spårvägar AB

Äger, förvaltar och hyr ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping.

Kontakt
Internbanken
601 81 Norrköping
011-15 78 17
internbanken@norrkoping.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Spårvägar AB - bolagsordningPDF (pdf, 322.7 kB)

Norrköping Spårvägar AB - ägardirektivPDF (pdf, 224.9 kB)

Norrköping Spårvägar AB - kommunens övergripande målPDF (pdf, 53.8 kB)

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB

Hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln och Värmekyrkan. Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter.

louisdegeer.se

Kontakt
Louis De Geer konsert & kongress
601 81 Norrköping
011-15 50 30
ldg@norrkoping.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB - bolagsordningPDF (pdf, 282.4 kB)

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB - ägardirektivPDF (pdf, 344.9 kB)

Norrköping Visualisering AB

Bedriver nationell science center verksamhet i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater.

www.visualiseringscenter.se

Kontakt
Kungsgatan 54
602 33 Norrköping
011-15 63 00
info@visualiseringscenter.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Visualisering AB - bolagsordningPDF (pdf, 260.1 kB)

Norrköping Visualisering AB - ägardirektivPDF (pdf, 278.6 kB)

Norrköping Visualisering AB - kommunens övergripande målPDF (pdf, 60.3 kB)

Norrköping Science Park AB

Norrköping Science Park är en brygga mellan näringslivet, akademin och de offentliga aktörerna. Vi jobbar med att driva projekt inom Visualisering eller enskilda Vinnova-projekt ihop med företag. Dessutom driver vi start up-utbildning för alla medborgare i Norrköping som vill eller precis startat företag. I vår fysiska park i industrilandskapet sitter ca 130 företag.

www.nosp.se

Kontakt
Laxholmstorget 3
602 21 Norrköping
info@nosp.se

Ägardirektiv och bolagsordningar

Norrköping Science Park AB - bolagsordningPDF (pdf, 172 kB)

Norrköping Science Park AB - ägardirektivPDF (pdf, 580.5 kB)

Norrköping Science Park AB - kommunens övergripande målPDF (pdf, 56.3 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping