Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar för Norrköpings kommun

Planeringsförutsättningarna är en del av styrmodellen som belyser vad som kan komma att hända i omvärlden och vilka konsekvenser det kan få för den kommunala verksamheten. Planeringsförutsättningarna tar avstamp i dagsläget och blickar tio år framåt.

Kommunens kontor tar under våren fram specifika planeringsförutsättningar för sin verksamhet. De bildar underlag, tillsammans med annan information, till de allmänna planeringsförutsättningarna som presenteras i samband med att kommunfullmäktige belutar om budget.

Planeringsförutsättningarna finns på webbplatsen

Framtid.norrkoping.se


Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Relaterat