Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar för Norrköpings kommun

Planeringsförutsättningarna är en del av styrmodellen som belyser vad som kan komma att hända i omvärlden och vilka konsekvenser det kan få för den kommunala verksamheten. Planeringsförutsättningarna tar avstamp i dagsläget och blickar tio år framåt.

Kommunens kontor tar under våren fram specifika planeringsförutsättningar för sin verksamhet. Tidigare har de bildat underlag, tillsammans med annan information, till de allmänna planeringsförutsättningarna som har presenterats i samband med kommunstyrelsens budgetdagar i augusti eller september.

Med anledning av kommunstyrelsens beslut om ny budgetprocess har tidplanen justerats och Framtid i Norrköping 2021 består istället av en kortare allmän text med kontorens verksamhetsspecifika planeringsförutsättningar som bilagor.

Framtid i Norrköping 2021 med bilagorPDF (pdf, 6.2 MB)

2018 till 2020 års allmänna planeringsförutsättningar finns på webbplatsen

Framtid.norrkoping.se


Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Relaterat