Norrköpings Rådhus

Norrköpings Rådhus renoveras för en bättre arbetsmiljö och är för närvarande stängt.
Renoveringen beräknas vara klar i slutet av 2025.

Rådhuset invigdes den 28 november 1910, efter ett tre år långt byggnadsarbete. Sedan dess har byggnaden varit centrum för kommunens politiska administration.

Byggets arkitekt var professor Isak Gustaf Clason, som bland annat också står bakom Nordiska museet i Stockholm.

Film om Norrköpings Rådhus

Se vår nya film om Norrköpings Rådhus historia. Vad hände i Rådhuset förr och vad gör man där idag?

 

Titta in i Rådhuset

Vår guide Gunnar Bredin berättar i filmen om Rådhuset om utsmyckningar i huset och om Suckarnas gång. Han ger också svaret på om det verkligen är äkta guld på Gull-Olle, stadens skyddshelgon som pryder Rådhustornet.

Gull-Olle

Rådhusets torn är 68 meter högt. I toppen finns en fyra och en halv meter hög förgylld granitskulptur. Den föreställer stadens skyddshelgon Sankt Olof, eller Gull-Olle som han kallas i folkmun.

Sankt Olof var en norsk kung vid namn Olof Haraldsson som levde under vikingatiden och senare blev Nordens första helgon. När Norrköping byggde kyrka och bildade stad var invånarna angelägna om att få hans beskydd och än idag blickar Gull-Olle ut över staden från Rådhusets torn.

Rådhusets klockspel

Rådhusets klockspel hörs vida över staden och är ett känt inslag i stadsbilden.

Varje dag klockan 12.55 och klockan 16.55 spelar klockspelet en melodi.

Melodierna ändras ungefär var tredje vecka ibland oftare beroende på årstid och händelser. Runt advent och jul är det tätare byte.  

Musik i tornet från och med 4 september 2023

  • 12.55 Sparvöga av M. Fredriksson
  • 16.55 Moon River av H. Mancini

Rådhusets klockspel installerades ursprungligen 1914 efter en donation och bestod då av 35 klockor (4 och en halv oktaver). Inför Norrköpings 600-årsjubileum 1984 utökades klockspelet med 13 klockor och består nu av 48 klockor. Den tyngsta väger 700 kilo.

Klockspelsmusiker är Ulf Tellin.

Gobelängerna i Tornsalen

I Tornsalen i Rådhuset hänger åtta gobelänger, fyra meter höga och två meter breda, som visar Norrköpings historia från hällristningarnas tid fram till 2000-talet.

Gobelängerna påminner om stadens historia som textilhuvudstad. Under andra hälften av 1800-talet var nämligen Norrköping den stad som tillgodosåg en stor del av landets textilbehov.

Vigslar i Rådhuset

Norrköpings Rådhus renoveras för en bättre arbetsmiljö och är för närvarande stängt. Renoveringen beräknas vara klar i slutet av 2025. Norrköpings kommun erbjuder vigslar i Stadshuset under renoveringsperioden.

Vigsel

Stadsarkivet

Norrköpings kommuns stadsarkiv finns i Rådhuset, ingång från gården.

Stadsarkivet

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontaktcenter
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping