Verksamhetsplaner

Norrköpings kommuns styrmodell

Utifrån målen i uppdragsplaner och de ekonomiska förutsättningarna skapar personal på kontoren årliga verksamhetsplaner. De innehåller en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras under året för att målen ska uppfyllas.

Det finns även verksamhetsplaner som gäller för frågor där flera kontor är inblandade. De gäller i vissa fall för mer än ett år.

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhetsplan 2018PDF (pdf, 191 kB)

Bygg- och miljökontoret

Verksamhetsplan 2018PDF (pdf, 289.3 kB)

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor 2018PDF (pdf, 7.4 MB)

Familjerådgivningen 2018PDF (pdf, 338.5 kB)

Kommunikation 2018PDF (pdf, 6.8 MB)

Överförmyndarenheten 2018PDF (pdf, 3.1 MB)

Personalavdelningen 2018PDF (pdf, 7.2 MB)

Socialkontoret

Vuxen - myndighet och utförare 2018
PDF
(pdf, 69.8 kB)Barn och ungdom - myndighet 2018
PDF
(pdf, 64.5 kB)Barn och ungdom - utförare 2018
PDF
(pdf, 69.3 kB)Ensamkommande barn - myndighet och utförare 2018PDF (pdf, 63.5 kB)

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2018PDF (pdf, 101 kB)

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan 2018PDF (pdf, 595.3 kB)

Verksamhetsplan för översiktsplaneringen 2013PDF (pdf, 1.5 MB)

Tekniska kontoret

Tekniska kontorets verksamhetsplan 2017PDF (pdf, 4.8 MB)

Utbildningskontoret

Utbildningskontorets verksamhetsplan 2018PDF (pdf, 884.4 kB)

Vård- och omsorgskontoret

Verksamhetsplan - Myndighetsutövning 2018PDF (pdf, 523.4 kB)

Verksamhetsplan - Ordinärt boende 2018PDF (pdf, 663.2 kB)


Verksamhetsplan - Särskilt boende 2018PDF (pdf, 722.7 kB)


Verksamhetsplan - Verksamheter för personer med funktionsnedsättningar 2018PDF (pdf, 735.8 kB)

Kontorsövergripande

Energi 2015-2018PDF (pdf, 768.9 kB) (Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015-2018)

Den nationella minoriteten romers inkludering 2013-2015PDF (pdf, 98.6 kB)


Hållbart resande 2015PDF (pdf, 841.3 kB)


Omgivningsbuller 2018-2022
PDF
(pdf, 6.1 MB)
Landsbygdsfrågor 2015-2018PDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Mer information