Verksamhetsplaner

Norrköpings kommuns styrmodell

Utifrån målen i uppdragsplaner och de ekonomiska förutsättningarna skapar personal på kontoren årliga verksamhetsplaner. De innehåller en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras under året för att målen ska uppfyllas.

Det finns även verksamhetsplaner som gäller för frågor där flera kontor är inblandade. De gäller i vissa fall för mer än ett år.


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhetsplan 2020PDF (pdf, 974.1 kB)

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor och översiktsplanearbete 2020PDF (pdf, 313.2 kB)

Personalavdelningen 2020PDF (pdf, 687.3 kB)

Överförmyndarenheten 2020PDF (pdf, 237.2 kB)

Socialkontoret

Barn- och ungdomsverksamheten 2020PDF (pdf, 1 MB)

Vuxenverksamheten 2020PDF (pdf, 1.1 MB)

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2020PDF (pdf, 277.1 kB)

Samhällsbyggnadskontoret

Verksamhetsplan - byggnads- och miljöskyddsnämnden 2020PDF (pdf, 260.1 kB)
Verksamhetsplan - samhällsplaneringsnämnden 2020PDF (pdf, 607.8 kB)
Verksamhetsplan - tekniska nämnden 2020PDF (pdf, 439.3 kB)

Utbildningskontoret

Utbildningskontorets verksamhetsplan 2020PDF (pdf, 10.3 MB)

Vård- och omsorgskontoret

Verksamhetsplan myndighetsutövningen 2020PDF (pdf, 259.4 kB)

Verksamhetsplan utförare egenregi - särskilt boende, ordinärt boende, verksamheter för personer med funktionsnedsättning 2020PDF (pdf, 312.9 kB)

Kommunövergripande

Omgivningsbuller 2018-2022PDF (pdf, 6.1 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Mer information