Översikt - Steg 2 av 9

2. Ansvarig utgivare och utgivningsbevis

Ansvarig utgivare för webbplatsen är Louise Flygt, kommunikationsdirektör.

www.norrkoping.se har utgivningsbevis och därmed grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Skyddet medför vissa skyldigheter, bland annat ska innehållet som publiceras dokumenteras och behållas i sex månader efter det att materialet har tagits bort från webbplatsen.

Utgivningsbeviset och därmed följande ansvar gäller inte:

Utgivningsbeviset avser inte heller:

  • Lediga jobb (ReachMee)
  • Kartor (GIS-enheten)
  • Lokaler och mark (näringslivskontoret)
  • Evenemangskalendern (Östsvenska Turistrådet)