Koloniområden och odlingslotter

Det finns tre koloniområden i Norrköping där du kan äga ett mindre hus på 30 kvadratmeter med arrenderad trädgård. I Skarptorp, Fyrby och Pryssgården.

Odlingsområden i Norrköping finns i Berga, Charlottenborg, Engelholm, Ensjön, Gustavberg, Kättsätter, Lagersberg, Rosenborg, Ingelsta och Ättetorp (Åby). Där kan du arrendera en trädgård på 100 - 200 kvadratmeter.

Är du intresserad av att arrendera en koloni- eller odlingslott, hör av dig till ordföranden i den förening du vill ha en lott i.

Läs riktlinjen för odlings- och kolonilotter samt stadsodling på kommunal mark i NorrköpingPDF (pdf, 466.3 kB)

Kontaktuppgifter kolonilotter

Fyrby
Laila Kellgren
Telefon: 0709-18 37 99

Pryssgården
Synnöve Helander
Telefon: 0707-49 66 46

Skarptorp
Siv Ulriksson
Telefon: 0703-08 27 11
Skicka E-post

Kontaktuppgifter odlingslotter

Berga
Anita Olsson
Telefon: 0702-96 58 29

Charlottenborg
Mikaela Österholm
Telefon: 0768-66 55 72

Engelholm
Christer Lövgren
Telefon: 073-95 11 861

Marie Andersson
Telefon: 0701-59 21 92

Ensjön
Marianne Ejlekrok Asterbäck
Telefon: 0736-49 42 88

Gustavsberg
Wadih Iskander
Telefon: 0739-22 68 51

Ingelsta
Lars-Åke Kalm
Telefon: 0708-76 95 17

Kättsätter
Elisabeth Wärn
Telefon: 070-960 76 25

Lagersberg
Karl-Göran Karlsson
Telefon: 070-5110194

Rosenborg
Marie Doverhagen
Telefon: 0763-18 34 21
Skicka E-post

Ättetorp (Åby)
Lena Eriksson
Telefon: 0707-41 09 84

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping