Norrköpings ekbackars naturreservat

Norrköpings ekbackar består av två områden, Ingelstad och Wilhelmsbergs ekbackar. Ingelstad ekbackar utgörs av ett par kullar med tätt stående riktigt gamla och grova ekar. Bland ekarna växer en del hassel vilket gör vissa partier mer lummigt lundartade. Många av ekarna är ihåliga och mycket gamla, uppemot 500 år.

Wilhelmsbergs ekbackar består av kuperat hällar och mullrika svackor bevuxna med grova, gamla ekar. Här kan man vandra runt bland de magnifika träden där många är flera hundra år gamla. I områdets nordöstra kant ligger några små välbevarade gravhögar från yngre järnåldern.

I och på ekarna lever en mångfald olika arter av djur och växter. På flera av jätteekarna växer ovanliga lavar och svampar. Bland de vedlevande insekterna kan den sällsynta skeppsvarvsflugan nämnas liksom den stora bruna läderbaggen. I träden finns gott om bohål där olika fåglar häckar. Den som har lite tur kan få se både kattuggla och trädkrypare. På våren är marken i ekbackarna täckt av vitsippor och doften av dem och liljekonvalj fyller luften. På sommaren betar får i hagarna.

I Ingelstad ekbacke finns en ”Spökstig” anlagd. Utefter en reflexmarkerad bana erbjuds lagom spännande upplevelser. Öppen under vår, sommar och höst.