Djuröns naturreservat

Djurön är en halvö i Bråvikens inre del. I öster gränsar det till Svensksundsviken. Reservatet har en varierad natur. Här finns vackra ekhagar med mycket gamla grova ekar, lummiga lövlundar, betad havsstrandäng, klibbalskärr och klippstränder.

I ekhagarna myllrar det av liv både i träden och på marken. Här finns arter som blanksvart trädmyra, gammelekslav och den lilla växten kattfot. På strandängen växer en artrik flora med bland annat smultronklöver och ormtunga och i lövlunden växer lite ovanligare lundväxter som svart trolldruva, underviol, ormbär och desmeknopp. På våren breder vitsippor ut sig mellan ekar och hasselbuskar.

Kontakt