Stadsarkiv

Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och den kommunala arkivmyndighetens förvaltning. Det kan sägas vara Norrköpings kommuns minne. I arkivet finns handlingar från 1384 och framåt i tiden.

Här finns huvudsakligen Norrköpings kommuns och dess kommunala föregångares arkiv. Men det finns också enskilda (privata) arkiv som privatpersoner, företag, stiftelser, föreningar och andra organisationer har deponerat eller lämnat till stadsarkivet som gåva.

Forskare och allmänhet har tillgång till forskarrum och till forskarservice av utbildad personal. Samtliga kommunala arkiv är enligt offentlighetsprincipen, tillgängliga för forskning. För handlingar som rör enskilda personer kan det finnas inskränkningar enligt sekretesslagen.

Hitta i arkiven

Sök i arkiven

Beställ material från arkivet

Beställ betyg

Forska om NorrköpingPDF (pdf, 173.7 kB)

Kvällsöppet 6 mars

Tisdag den 6 mars har stadsarkivet kvällsöppet till klockan 18.30. Välkommen!

Exempel från arkiven

Kontakt

Stadsarkivet
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping
011-15 00 00

Besöksadress
Rådhuset, ingång från gården.

Öppettider
Måndag-fredag 09.00-11.45, 13.15-16.00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter