Välj rätt däck

Översikt - Steg 1 av 5

1. Hur påverkas miljön av dubbdäck?

I jämförelse med dubbfri däck ger dubbdäck följande problem:

  • Partiklarna som lossnar vid slitage ger föroreningar hos mark och vatten intill vägarna.
  • Slitagepartiklarna smutsar ner fordon och ökar behovet att rengöra.
  • Mer vägunderhåll behövs på grund av ökat slitage.
  • Rullmotståndet i dubbdäcken ger ökade utsläpp av koldioxid.
  • Mer buller.

PM10-partiklar skapas av dubbdäcken

De partiklar som dubbdäcken river upp kallas PM10-partiklar. De är den luftförorening som orsakar störst problem i svenska tätorter. Studier och erfarenhet visar att det är dubbdäcken som är den främsta orsaken till de höga partikelhalterna.

Vi arbetar med att motverka spridningen av partiklarna och genomför mätningar på flera platser i Norrköpings innerstad. Norrköpings kommun uppfyller Miljökvalitetsnormen för utomhusluft. Normen säger att man inte får överskrida 50 microgram partiklar per kubikmeter mer än 35 gånger per år. Även om vi uppfyller normen fortsätter vi att jobba med problemet.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje