Lindö strand

Där havet möter staden växer nu Lindö Strand fram. Här skapas en stor park med bland annat utegym, sandstand och bryggor. Det blir också ett torg kantad av två lägre byggnader tänkta för en restaurang och ett gym. Här byggs också omkring 320 nya bostäder, både i form av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor.

Byggnationen är i full gång, några hus är redan klara, flera är under byggnation just nu och några påbörjas under 2021. Parken och torget ska stå klara i slutet av 2021.

Vill du bo i Lindö strand?

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping