Hatten, Östantill

Detaljplan för del av kvarteret Hatten inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostadshus.

Den 18 oktober 2011 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se