Enen 1 och Enen 8, Östantill

Detaljplan för fastigheterna Enen 1 och Enen 8 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret med ytterligare byggrätt för bostäder. Lokaler i bottenplan ska studeras i planarbetet.

Den 16 juni 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se