Östra Eneby 1:1 (Östra Ryssnäs/Svärtinge Skogsbacke), Ryssnäs

Program tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 3 mars 2009, § 38.

Syftet med programmet var att pröva ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Östra Eneby 1:1 med närområde. Området planeras att rymma nya bostäder med unika kvalitéer. Terrängen och vegetationen är områdets starkaste attraktion och genom att låta dessa förutsättningar slå an tonen och anpassa byggnader och struktur till naturen kan attraktionen behållas och utvecklas.

Godkända handlingar

ProgramPDF (pdf, 2.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 119.2 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se