Lundby, Styrstad

Program för Lundby med omgivningar inom Styrstad i Norrköpings kommun.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 15 juni 2010, § 143.

Större karta

Syfte

Syftet med programmet är att förbereda detaljplaneläggning för enbostadshus i Lundby, Styrstad samt att skapa en helhetsbild av utbyggnadsmöjligheterna i området.

Handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.2 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Programmet är underlag till följande detaljplan

Styrstad 11:27 och Styrstad 11:6 med närområde, Styrstad

Kontakt

Administratör:
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping