Lundby, Styrstad

Program för Lundby med omgivningar inom Styrstad i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 15 juni 2010, § 143.

Syftet med programmet var att förbereda detaljplaneläggning för enbostadshus i Lundby, Styrstad, samt att skapa en helhetsbild av utbyggnadsmöjligheterna i området.

Gällande handlingar

ProgramPDF (pdf, 1.2 MB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se