Drag, Nordantill

Program tillhörande detaljplan för kvarteret Drag med närområde inom Nordantill i Norrköping

Större karta

Syfte

Syftet med programmet är att beskriva den framtida inriktningen för området och vilka förutsättningarna är för fortsatt detaljplanering. Området prövas för bostadsbebyggelse för 250-300 lägenheter.

Godkänt program

Stadsplaneringsnämnden godkände program för Drag med närområde den 16 juni 2015, § 136.

Samråd

Samrådstiden var 19 mars - 16 april 2014

Godkända handlingar

Program

Behovsbedömning

Samrådsredogörelse

Bilagor

Parallellt uppdrag Sweco

Parallellt uppdrag Tema

Parallellt uppdrag White

Pågående detaljplan

Drag med närområde

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare
Telefon: 011-15 13 68

Administratör
Telefon: 011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping