Mätning

Kontakta geografisk information om du vill ha hjälp med ett mätuppdrag.

Husutsättning

När bygglov har beviljats för en ny byggnad kan det stå i lovet att byggnaden ska stakas ut. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet.

Utsättning sker oftast i två steg

Grovutstakning/utsättning

En utsättning där man slår ner käppar i marken. En käpp för varje hushörn. Noggrannheten på detta är ca 10cm. Detta görs innan schaktning så man ser vart schaktningen ska inträffa.

Finutstakning/utsättning

En utsättning där man sätter ut huset med millimeterprecision. Man använder sig av profiler som ligger någon eller några meter utanför hörnen på det tänkta huset. Man sätter en punkt på profilen och slår ned en spik i punkten. Därefter kan man spänna murarsnöre mellan spikarna för att få husets sidor med millimeternoggrannhet. Där snörena skär varandra kommer hushörnet vara.

Lägeskontroll

Ibland görs en inmätning av ett färdigbyggt hus för att kontrollera att det blev rätt enligt bygglovet. Detta görs ofta om någon har fått bygglov nära en tomtgräns. Bygglov avgör om lägeskontroll behövs eller inte.

Projekteringsmätning

Vid projektering av större byggprojekt så krävs i många falla en detaljerad kartbild som är noggrann i såväl höjd som plan. Projekteringsunderlagen anpassar vi till dina önskemål. För att du ska få ett lättarbetat underlag har vi en kontinuerlig dialog med dig som beställare.

Avvägning

Avvägning är en mätmetod som utförs med ett avvägningsinstrument för att få olika detaljers läge i höjd. Det är ett mycket noggrant sätt att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet.

Mängdberäkning

Vi utför även mängdberäkningar som innebär att vi beräknar mängder och volymer av föremål och materialhögar.

Mätuppdrag

Vi utför många olika sorters mätuppdrag. Kontakta Anders Haglund för mer information.

Stompunkter, polygonpunkter och fixpunkter

Stomnätet består av noggrant inmätta markeringar i plan, som används vid kartläggning och projektering.

Stompunkterna är utplacerade i ett nät i tätbebyggt område och kan finnas i gatukorsningar, fasader, berg mm. Det finns även stråk av punkter utanför tätbebyggt område. Även så kallade fixpunkter (höjdpunkter) finns utlagda i stomnätet.

Kontakta Anders Haglund för beställning av koordinater eller punktbeskrivningar och för att få offert. Saknas punkter kan nymarkering och inmätning göras.

Kostnad

Lägeskontroll, projekteringsunderlag och övriga utsättningar tidsdebiteras.

För pris kontakta Anders Haglund.

Referenssystem

Referenssystemet i plan har benämningen SWEREF 99 16 30 och är en lokal projektion. På nationell nivå används projektionen SWEREF 99 TM. I höjd (z) används höjdsystemet RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000).

Vi har även möjlighet att redovisa mätpunkter i andra referenssystem, till exempel WGS84, Norrköpings lokala koordinater och RH70.

Drönarflygningar

Norrköpings kommun befinner sig i ett mycket intensivt skede, rekordmånga bostäder byggs och stora satsningar görs på infrastruktur. I takt med att Norrköping växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla vi som bor och verkar i staden vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Norrköping står inför. Utifrån bilderna som drönaren tar kan vi framställa olika kartprodukter för olika ändamål.

Läs mer om drönarflygningar här

Kontakt

Geografisk information
Torggatan 5
601 81 Norrköping

Skicka e-post

Kontaktperson:
Anders Haglund
011-15 16 71