Beställ tekniska handlingar

Digitala tekniska arkivet, DTA, är en samlad plats för kommunens tekniska handlingar. Du kan beställa tekniska handlingar inom dessa områden:

 • Bygglov
  Arkitektritningar (A-ritningar) som Situationsplan (tomtkarta), Planritning, Fasadritning, Sektionsritning
  Konstruktionsritningar (K-ritningar) Installationer, till exempel vatten- och avlopp.
 • Detaljplaner
  Plankarta, Planbeskrivning
  Se pågående och gällande detaljplaner i Norrköpingskartan, Noka.
 • Kommunägda fastigheter (skolor, förskolor och omsorgsboende)
  Arkitektritningar (A-ritningar) som Situationsplan, Planritning, Fasadritning, Sektionsritning.
  Konstruktionsritningar (K-ritningar), El, luft, VVS.
  Markskötselplaner, Orienteringsplaner.
 • Park och trafik
  Spårväg, gator, rondeller, broar, trottoarer, gång- och cykelväg, kajer och gatubelysning.
  Parker; utformning och planteringar (till exempel Kaktusplanteringen i Carl Johans Park).
 • Geotekniska undersökningar

Kontakt

Digitalt tekniskt arkiv
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Servicetelefon
011-15 13 36

Skicka e-post