Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av sin bostad. Bidraget lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

De åtgärder som du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. I samband med att du söker bidrag ska du styrka behovet av de olika anpassningsåtgärderna genom intyg av en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som bor i en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.

Person som har fått beslut om boende enligt SoL, Socialtjänstlagen eller LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är inte berättigad bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget söks i den kommun där bostaden finns.

Det är kommunen som prövar ansökan och det är också kommunen som står för kostnaden för bidraget.

Vad kan man få bidrag till?

Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Exempel på åtgärder:

  • badrumsanpassning
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • räcken och ledstänger
  • ramper.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Som hyresvärd kan du ansöka om återställningsbidrag för anpassningar i en bostad. Både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag för allmänna ytor i anslutning till bostaden (till exempel trapphus).

Ansök om bidrag

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag och återställning av bostadsanpassning via e-tjänst eller blankett. Ansökan via blankett görs enbart om e-legitimation saknas.

Ansökan om bostadsanpassning och återställningsbidrag

Reparation av din utrustning

Om något som du skaffat med stöd av bostadsanpassningsbidrag behöver repareras kontakta bostadsanpassningen för mer information på telefonnummer 011-15 00 00.

Förmedling av redan anpassade lägenheter

Har du behov av en lägenhet som redan är anpassad? Kontakta kommunens handläggare på bostadssamordningen, telefon 011-15 00 00.

Du kan även söka efter anpassade bostäder på Funktionrätt Norrköping och se vilka lägenheter som är lediga.

Funktionrätt Norrköping

Kontakt
Bostadsanpassning
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping