Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ – kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige beslutar om mål för kommunens verksamhet och vilken inriktning verksamheten ska ha.

Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och de ekonomiska ramarna för nämndernas verksamhet. Genom ägardirektiv anger kommunfullmäktige också ramarna för de kommunala bolagens verksamhet.