Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker, till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om annan sysselsättning. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Därutöver finns ytterligare fem kommunalråd med olika ansvarsområden. För mandatperioden 2014-2018 har kommunfullmäktige valt följande personer till kommunalråd:

  • Lars Stjernkvist (S) (kommunstyrelsens ordförande)
  • Kikki Liljeblad (S)
  • Olle Johansson (S)
  • Karin Jonsson (C)
  • Reidar Svedahl (FP)
  • Eva-Britt Sjöberg (KD)

Fyra oppositionsråd företräder oppositionspartierna. För mandatperioden 2014-2018 har kommunfullmäktige valt följande personer till oppositionsråd:

  • Sophia Jarl (M)
  • Ingrid Cassel (M)
  • Mona Olsson (V)
  • Mia Sköld (MP)