Joskus ihmisen on hyvä asua poissa kotoa jonkin aikaa. Kysymys voi olla tilapäisestä sairaudesta, omaisten työtaakan keventämisestä tai muista seikoista.

Tällaisen avun tarvitsijat voivat saada apua kahdella tavalla: Joko asumalla lyhytaikaisasunnossa (korttidsboende) tai saamalla ns jaksottaishoitoa (växelvård), mikä tarkoittaa, että asuu säännöllisesti lyhytaikaisasunnossa.

Saattaa olla, että hakija pysyvää erityistä lyhytaikaisasuntoa odottaessaan asuu tilapäisessä lyhytaikaisasunnossa.

Lyhytaikaisasumisen tarkoitus on tarjota hakijalle huolenpitoa ja virikkeitä sekä keventää omaisten työtaakkaa.