Tarjoamme pitkäaikaistyöttömille 18-64 -vuotiaille määräaikaisia työsuhteita (visstidsanställningar) työnvälityksen (arbetsförmedling) tuella. Työsuhteeseen sisältyy henkilön pätevyyttä lisääviä toimenpiteitä. Työ tehdään kunnan yksiköissä, yhdistyksissä tai yksityisyrityksissä.

Toimintaesteisille tarjotaan kunnallista palkka-avustusta (lönebidrag). Tarjolla voi olla sekä määräaikais- että toistaiseksi voimassa olevia (tillsvidareanställning) työsuhteita. Työpaikat ovat kunnan organisaatiossa.

Ns työllistymisvaihe (sysselsättningsfas - entinen Fas 3) voidaan tarjota työttömille, jotka ovat olleet rekisteröityinä Työ- ja kehitystakuu -toimenpiteissä (jobb- och utvecklingsgaranti) 450 vuorokautta. Osallistujille tarjotaan työllistymistyöpaikka (sysselsättningsplats) kunnan organisaatiossa. Työstä saatu korvaus on samansuuruinen kuin aktivointikorvaus tai toimeentulotuki (aktivitetsersättning eller försörjningsstöd). Työ kestää enimmillään kaksi vuotta.

Lomatyöt (feriearbeten) on tarkoitettu sellaisille lukioikäisille nuorille ja aikuisopiskelijoille, joilla on loma ja jotka anovat toimeentulotukea (försörjningsstöd).