Työmarkkinatoimistolla (Arbetsmarknadskontoret) on itsellään käynnissä yhteistyössä muiden kanssa useita työmarkkinaprojekteja, joiden tarkoitus on vahvistaa osallistujan mahdollisuuksia omaan elatukseensa.