Harjoittelupaikkoja (praktikplatser) on kunnan organisaatiossa, yhdistyksissä sekä yksityisen elinkeinoelämän piirissä. Harjoittelupaikat jakaa kunnan Työmarkkinatoimisto. Työpaikkaharjoittelun tarkoitus on...

  • mielekkäitä työtilaisuuksia luomalla vahvistaa osallistujan mahdollisuuksia normaaleilla työmarkkinoilla
  • luoda turvallinen ja kehittävä työpaikka
  • tarjota pätevyyttä lisääviä tukitoimia osallistujan omavaraisen elämän mahdollistamiseksi.