Henkilökohtainen asiamies (personligt ombud) on psyykkisesti toimintaesteisille (psykiskt funktionshindrade) tarkoitettua toimintaa

Toimintaperiaatteemme on painottaa hakijan itsemääräämisoikeutta ja omia valintoja. Meillä on vaitiolovelvollisuus emmekä kirjoita potilaskertomuksia. Henkilökohtainen asiamies on maksuton.

Voimme avustaa, tai jopa edustaa toimintarajoitteista, yhteyksissä sairaanhoitoon tai viranomaisiin.

Tehtävämme on, yhteistyössä toimintarajoitteisen kanssa, huolehtia siitä, että lakisääteiset oikeudet hoitoon, tukeen ja palveluun toteutuvat.

Päämäärämme on, että psyykkisesti toimintarajoitteisen tarpeet tyydytetään hakijan omien toivomusten mukaisesti.

Lisäinformaatiota henkilökohtaisesta asiamiehestä (ruotsiksi)PDF (pdf, 166.3 kB)