Toimintarajoitteisten asuminen (boende för personer med funktionsnedsättningar)

Erityisasuntolat (särskilda boenden) on ryhmäasuntojen (gruppbostäder), sairaskotien (sjukhem) ja toimintarajoitteisten palveluasuntojen (servicebostäder för personer med funktionsnedsättningar) yhteisnimitys. Kunnalla on koko joukko erityisasuntoja eri toimintarajoiteryhmille.

Kehitysvammaisille ja/tai autistisille on perinteisiä ryhmäasuntoja ja palveluasuntoja eri puolilla kuntaa. Psyykkisesti toimintaesteisille on myös erilaisia ryhmäasuntojen muotoja ja palveluasuntoja. Tälle ryhmälle on myös erityinen kuntoutusasuntola (rehabiliteringsboende), joka on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille kuntoutusta tarvitseville. Myös fyysisesti toimintaesteisille (usein aikuisena saadun vamman tai sairauden seurauksena) on ryhmäasuntoja ja sairaskoteja.

Erityisen asumismuodon anominen
Erityisen asumismuodon asumispaikka haetaan hoito- ja hoivatoimiston vastaanottoryhmältä (vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp). Sieltä saa myös lisätietoja eri asumismuodoista.

Erityisasunnot ulkopaikkakuntalaisille
Myös muissa kunnissa asuvat voivat anoa erityisasuntoa Norrköpingistä. Tarkoitukseen on erityinen lomake.

Asumisen tukeminen
  • Psyykkisesti toimintarajoitteinen voi myös saada kotiapua ja apua päivittäisistä toimista selviämisen harjoitteluun. Tätä apua saa asumistukiryhmiltä (boendestödsgrupper).
  • Asumistukea on neuropsykiatrian potilaille, lievästi kehitysvammaisille ja sosiaalipsykiatrian piiriin kuuluville.

Neuropsykiatria
Kristinagatan 57
Johtaja: Sandra Persson, puh. 011- 15 15 91

Lievästi kehitysvammaiset
Tunnbindaregatan 37C
Johtaja: Ingrid Sonesson, puh. 011- 15 20 81

Sosiaalipsykiatria
Generalsgatan 51
Johtaja: Eva Lindblom, puh. 011- 15 28 88

Ota yhteys hoito- ja hoivatoimiston vastaanottoryhmään saadaksesi tietoja eri asumismuodoista, puh. 011-15 27 37. Yhteydenpito tapahtuu ruotsiksi.