Mikäli jollakulla on tarvetta päästä pois kotoa lyhyeksi ajaksi, on mahdollisuus lyhytaikaiseen kodin ulkopuolella oleskeluun. Tällainen lyhytaikainen kodin ulkopuolinen oleskelu voi olla esim. ns tukiperhe (stödfamilj) tai mahdollisuus osallistua viikonloppu- tai lomaleirille. Kodin ulkopuolinen lyhytaikaisoleskelu on eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta säädetyn lain (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) määrittelemä tukitoimi, jonka tarkoitus on sekä helpottaa tavanomaisen tukijan ja avustajan työtä että tarjota toiminnanvajavuudesta kärsiville virkistystä ja ympäristönvaihdosta.

Ota yhteys hoito- ja hoivatoimiston vastaanottoryhmään (mottagningsgrupp) saadaksesi lisätietoja lyhytaikaisoleskelusta kodin ulkopuolella, puh. 011-15 27 37.