Toimeentulotuki on tarveharkintainen (behovsprövat). Taloudellisen avun käsittelijä (handläggare på ekonomiskt bistånd) selvittää toimeentulotukitarpeen. Se tarkoittaa, että hakijan tulee esittää kaikki tuloihin ja kuluihin liittyvät kuitit, jotka ovat osa päätöksen perusteista.

Vertaamme hakijan tuloja ja kuluja Sosiaalihallituksen valtakunnalliseen normiin (riksnorm).

Mikäli ei ole tyytyväinen päätökseen, voi valittaa. Valitus (överklagan) lähetetään Työmarkkinatoimistoon, taloudellisen avun (ekonomiskt bistånd) osastoon. Tehtyämme selvästi väärän päätöksen, korjaamme itse virheemme. Muussa tapauksessa lähetämme valituksen edelleen hallintotuomioistuimeen (förvaltningsrätten).