Översikt - Steg 5 av 5

5. Salassapito

Hakijaa koskevia henkilökohtaisia tietoja suojaa salassapitolaki (lagen om sekretess). Se tarkoittaa, ettei kenelläkään muulla kuin taloudellisen avun osaston henkilökuntaan kuuluvilla ole oikeutta lukea hakijasta tallennettuja tietoja

Kaikilla osastolla työskentelevillä on vaitiolovelvollisuus. Kukaan ei saa antaa hakijasta tietoja kenellekään ulkopuoliselle. Hakijalla on oikeus saada tietää, mitä asiasta on kirjoitettu.