Översikt - Steg 4 av 5

4. Ensimmäinen yhteydenotto

Yleistä ensimmäisestä yhteydenotosta

Hakijan ottaessa meihin puhelinyhteyden tai käydessä toimistossamme (”öppen mottagning”), esitämme kysymyksiä hakijan…

  • Taloudellisesta tilasta
  • Perhetilanteesta
  • Koulutuksesta
  • Työkokemuksesta
  • Asumistilanteesta
  • Terveydentilasta
  • Ja siitä, onko hakijalla aikaisemmin ollut jotain tekemistä taloudellisen avun tai muiden viranomaisten kanssa

Informoimme hakijaa oikeuksista ja velvollisuuksista.

Puhelinyhteyden jälkeen lähetämme hakulomakkeen ja tietoja toimeentulotuesta hakijan kotiin. Mikäli hakija käy toimistossamme, saa hakulomakkeen ja informaation heti. Kaikkiin lomakkeessa oleviin kysymyksiin tulee vastata.

Hakemus lähetetään tai jätetään Työmarkkinatoimiston osoitteeseen. Epätäydellisesti täytetty lomake saattaa johtaa päätökseen viivästymiseen. Toimistossamme on joinain päivinä ruuhkaa, eli saattaa olla, ettei pääse käsittelijän puheille juuri haluttuna päivänä. Mikäli tulkitsemme asian kiireelliseksi, lähetämme hakijan päivystysvastaanottoon (jour).

Alla olevassa tiedotteessa on lisätietoja opiskelijoille, jotka anovat loman ajaksi toimeentulotukea (försörjningsstöd).

Toimeentulotuki opiskelijoille loman aikanaPDF (pdf, 6.2 kB)