Översikt - Steg 2 av 5

2. Mitä on toimeentulotuki?

Toimeentulotuella tarkoitetaan rahallista avustusta, joilla katetaan kustannukset elintarvikkeista, vaatteista ja kengistä, henkilökohtaisen hygienian tarvikkeista, vapaa-ajan harrastuksista, vuokrasta, sähköstä, kotivakuutuksesta, TV-luvasta ja puhelinyhteydestä.

Tuen suuruuden määrää ns valtakunnallinen normi (riksnormen), joka on Sosiaalihallituksen määräämä valtakunnallinen, vuosittain uudistettava normi.

Tarvittaessa tukea voidaan myöntää myös muihin kuluihin, kuten työhön tai opiskeluun liittyviin matkoihin, hammashoitoon, lääkärinhoitoon tai lääkkeisiin.

Mikäli hakijalla on esim. rahaa pankkitilillä tai muuta rahaksi muutettavaa varallisuutta, hän ei ole oikeutettu saamaan taloudellista apua. Esimerkkejä tällaisesta varallisuudesta ovat muun muassa auto, asunto, vene tai taide-esineet. Taloudellisen avun saannin ehto on täydellinen varattomuus.